Šventasis Raštas, arba Biblija (graikų k. ta biblia reiškia „knygos”), susideda iš dviejų pagrindinių dalių: Senojo Testamento (ST) ir Naujojo Testamento (NT); „testamentas” čia reiškia šventą Sutartį tarp Dievo ir žmonijos, užtikrinančią teisingus žmonių santykius su Kūrėju ir Jo kūriniais, taip pat sveikus žmonių tarpusavio santykius.

Tai knygų rinkinys, pirmame amžiuje po Kristaus krikščionių perimtas iš izraelitų kaip istorinis Dievo apsireiškimo liudijimas (ST), papildytas įsikūnijusio Dievo Sūnaus apsireiškimo liudijimu (NT) ir suprantamas kaip Dievo žodis, užrašytas Šventosios Dvasios įkvėptų autorių.

Pirmojoje lietuviškoje knygoje Martyno Mažvydo Katekizme (1547) buvo įdėtas dviejų psalmių vertimas. Daugiau apie Biblijos vertimus į lietuvių kalbą skaitykite čia.

Lietuvos Biblijos draugija yra parengusi Ekumeninį ir Kanoninį Biblijos leidimus. Kuo jie skiriasi, skaitykite čia.

Biblija