Pradžiuginkime vaikus smagia daugkartinio spalvinimo knyga!

Knygelė nustebins ir mažą, ir didelį: kai tik vanduo paliečia paveikslėlį – jis atgyja nuostabiomis spalvomis! Vaikas džiaugsis lengvai atradęs užduotėlių detales ir išsyk pasijus puikiu dailininku: iš pirmo karto visos spalvos bus ryškios, o visos linijos – tiesios.

Mūsų e-knygyne www.BiblijaTau.lt  NOJAUS LAIVAS jau yra, greitai pasieks ir daugelį kitų  knygynų.

 

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Lai Kristaus gimimo stebuklas nuskaidrina kasdienybę, atnešdamas džiaugsmą, taiką ir viltį į Jūsų širdis.

Džiaugsmingų švenčių, palaimintų Naujųjų Metų!

Ką mums sako pirmieji lietuviški Šv. Rašto vertimai

Giedrius Saulytis

Pirmieji Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą. Teologinė perspektyva

Kartu su manimi karščiausiai melskite Dievą, kad per jo begalinę malonę <…> pagaliau kada nors ir mūsų, lietuvių, gimtąja kalba būtų skaitomas Senojo ir Naujojo Testamento Šventasis Raštas ir iš ten savo pačių protu bei pagal kurio nors komentatoriaus aiškinimus būtų semiamasi Šventosios Dvasios išminties ir atitinkamo nusiteikimo.[1] Danielius Kleinas

Lietuviams, kaip ir daugeliui Europos tautų, Reformacija padovanojo ir gimtąjį, ir Šventąjį Raštą. Mūsų protėviai skaityti ir rašyti gimtąja kalba mokėsi žiūrėdami į dešimt Dievo įsakymų. XVI amžiuje pirmaisiais lietuviškais žodžiais knygelės pačios prabilo lietuviams ir žemaičiams, dovanodamos Žodį dangaus karalystos. Iki Reformacijos Biblija išliko terra incognita, atrasta tik saujelės išrinktųjų, mokėjusių skaityti lotyniškai. O Reformacijos šaukliai patikėjo, kad ši Pažadėtoji žemė, plūstanti dangišku medumi ir pienu, priklauso ne jiems vieniems ir siekė parūpinti priemonių, kad joje apsigyventų visi – bajoras ir valstietis, amatininkas ir pirklys, jų žmonos ir vaikai.

Skaityti toliau „Ką mums sako pirmieji lietuviški Šv. Rašto vertimai“

Naujas Ekumeninės Biblijos tiražas

Leidėjo kaina – 15 €. Bibliją galite įsigyti spausdami čia. Jie norite brangiau – teks ieškoti kokio nors knygyno 😉

Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai – 2018m. apdovanojimai

Bible Society event covered by national TV and radio in Lithuania

At national radio broadcast (photo taken from radio Facebook Page)

“In April, we were invited to speak on a national TV channel and on a national radio about the event we were organising,” Vilhelmina Kalinauskiene, General Secretary of the Lithuanian Bible Society (LBS), tells us.

16th century hand-written Bible

The event was the donation by the Bible Society of a facsimile of the first translation of the Bible into Lithuanian, which was done by hand by Jonas Bretkunas in the 16th century and was never printed, and an exhibition in the library of Vilnius University of old Bibles so precious they are never shown to the public.

This was first made possible by a wonderful gift from the German Bible Society who, several months ago, gave a few copies of the seven volumes of the facsimile to the LBS.

A facsimile of the very first Bible translation in Lithuanian, done by hand in the 16th century by Jonas Bretkunas.
Visitors looking at old Bibles.

The BSL decided to present one of those copies to the library of Vilnius University. This led to the idea of organising an exhibition where people could see the history of Bible translations, and several very old Lithuanian Bibles. Vilnius University has the originals of the most important publications in this field, but they are treasured so much that they were never shown to the general public. “It was the first time all of us ever saw the first printed Lithuanian Bible (1735),” says Mrs Kalinauskiene.

A donation tradition

As planned, during the opening of the exhibition on April 12, a facsimile of the first Lithuanian translation of the Bible was donated to the library of Vilnius University.

“Our University library was established in 1570 and its first books were donated to the library,” said Irena Krivienė, Director General of Vilnius University library. “It is so nice and encouraging to see that this great tradition of donating such valuable books is still alive.”

Irena Krivienė (photo: M Jaseviciute).

The opening included a scientific conference where three lecturers invited by the Bible Society – Dr Gina Kavaliūnaitė, Dr Aldona Prašmantaitė and Dr Giedrius Saulytis – spoke about interesting facts, sometimes unheard of, of the history of Bible translation into Lithuanian.

“This library is famous for having plenty of readers, so I am sure this Bible will be used and studied”, said Dr Aldona Prašmantaitė.

TV and radio programs

A national TV channel filmed the exhibition and included it in their morning show, and Mrs Kalinauskiene and the three experts were invited by a national radio station to discuss the importance and uniqueness of the exhibition in their program “Morning Allegro”. Evaldas Grigonis, the librarian from the rare publications department at Vilnius University library, also joined them. A Catholic radio station, Radio Maria, recorded and broadcast all the speeches. Finally, a few internet media portals also talked about the exhibition.

“We are really excited that this exhibition and donation gave rise to such considerable interest,” Mrs Kalinauskiene says. “Now we are preparing for our next big event – the award ceremony of ‘Living pictures’, our national contest in which schoolchildren send photos related to the Bible and Christian values.”