Išmintingiausia šventė!

Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti.

Evangelija pagal Matą 2,2