Lietuvos Biblijos draugijos narių visuotinis susirinkimas kovo 17 d.

2018 m. kovo 17 d., šeštadienį, 11 val. Lietuvos Biblijos draugijos narius kviečiame dalyvauti Visuotiniame susirinkime

Darbotvarkė:

1. 10.00 – 11.00 Registracija, knygų įsigijimas;
2. 11.00 – 11.20 Pradžios malda, Biblijos skaitinys, trumpa muzikinė įžanga;
3. 11.20 – 11.50 LBD 2017 m. veiklos ataskaita (direktorė V.Kalinauskienė);
4. 11.50 – 12.00 Revizijos komisijos ataskaita (komisijos pirmininkas J.Klėmanas);
5. 12.00 – 12.10 LBD veiklos bei revizijos ataskaitų tvirtinimas;
6. 12.10 – 12.50 Pranešimas “Lietuva ir krikščionybė”
7. 12.50 – 13.20 Kiti klausimai, pasisakymai, diskusijos;
8. 13.20 Baigiamoji malda, agapė.

Susitiksime jau įprastoje vietoje – Vilniaus Ev. Liuteronų bažnyčios parapijos salėje Vokiečių g. 20, Vilniuje.

Daugiau informacijos: tel. (85) 2131975