Keletas įdomių Biblijos vietų apie baimę, jos pasekmes bei kelią į laisvę

Šiuo metu ypač daug priežasčių patirti nerimą, baimę ar netgi pulti į paniką.

Biblija kviečia mus gyventi drąsiai tačiau visi patyrėme, kad tai ne visuomet lengva. Baimė – gyvenimo dalis; ji mus skatina elgtis atsargiai, kartu padeda įvertinti kaip svarbu mums patiems jaustis saugiais.

Išmintingas žmogus bijo blogio ir nusigręžia nuo jo, tačiau kvailys elgiasi per greitai, nes yra tikras dėl savęs. Patarlių 14,16

Štai keletas įdomių Biblijos vietų apie baimę, jos pasekmes bei kelią į laisvę. Paskaitykim, pamąstykim, pasidalinkim:

KO ŽMONĖS BIJO?

– sudėtingos užduoties : Išėjimo 4,1-17; Pakartoto Įstatymo 31,1-8

– nežinomybės : Skaičių 13,25–14,10

– ateities: Mato 6,25-34

– kančios: Jobo 3,11-26

– vienatvės: 1 Karalių 19,9-18; Psalmė 22,2-12; Jobo 9,32-35; Mato 26,36-46 

– artimųjų: Pradžios 32,7-22; Psalmė 55

– oponentų: Jeremijo 1,4-8; Jono 19,1-16

– aplinkinių nuomonės : Patarlių 29,25; Morkaus 12,12-14

– priešų : 1 Samuelio 13,5-14; Psalmė 27,1-6

– smurto: Psalmė 22,13-22

– gamtos reiškinių: Psalmė 107,23-31; Jonos 1; Luko 8,22-25

– kataklizmų: Mato 24,3-14

– mirties: Hebrajams 2,14-15

KUR VEDA BAIMĖ?

Gyvenantieji baimėje rizikuoja:

– pritrūkti iniciatyvos: Mato 25,14-30; Mokytojo 11,4

– elgtis neadekvačiai: Morkaus 16,7-8

– pasiduoti bailumui: Morkaus 14,50-52; Luko 22,54-60

– tapti bėgliais: Išėjimo 2,11-15

– griebtis melo: Pradžios 26,6-11

NUO BAIMĖS LINK DEPRESIJOS

– „Kas iš to ? „

Viskas beprasmiška: Mokytojo 1,2-11; 2,1-2

Mano dienos nyksta lyg dūmai: Psalmė 102,2-12

– „užmirštu net valgyti savo duoną“

Kančia nuolatinė: Jobo 3,20-26; 30,15-26

– „Nebeištversiu“

Geriau jau mirti: 1 Karalių 19,1-4; Jonos 4

PERGALĖ PRIEŠ BAIMĘ

Skaitydami Biblijoje apie gyvenimo sunkumus patiriančius žmones vėl ir vėl pastebime, kaip Dievas juos drąsina ir stiprina.

Baimei nelieka vietos, nes Dievas:

– išlaisvina nuo kaltės Izaijo 12; Romiečiams 4,7

– planuoja mums gerovę: Jeremijo 29,4-7.11

– apgina engiamuosius: Psalmė 9,8-15

– nugalėjo mirtį: Mato 28,1-8

– teikia drąsą: Izaijo 41,10

– niekuomet nepaliks mūsų: Jono 14,15-18

– padarė mus savo vaikais: Romiečiams 8,9-17

– kviečia pasitikėti: Ezechielio 2,6; 3,7-11

– pasilieka mumyse: 1 Jono laiškas 3,18-24

– yra mūsų užuovėja: Psalmė 62

– yra patikimas: Psalmė 56,4-5; Jono 14,1; Psalmė
118,6

Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią! 2 Timotiejui 1,7

Dalinkimės Jo Žodžiu!