Geresniems laikams atidedamas nepertraukimas Biblijos skaitymasi

Gaila, bet siekiant užkirsti kelią virusų plitimui nutarta atidėti kovo 22 – 28 dienomis planuotą Nepertraukiamą Biblijos skaitymą. Bet idėja pernelyg gera kad ją imtume ir pamirštume ar ne?
Planuoti skaitinių laikai žemiau:

Diena val:min:sek knyga skaitinys skaitinio pradžia internete
Sekm.  19:00:00 Pradžios 1,1-2,4a Pradžioje Dievas sukūrė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.1
Sekm.  19:07:00 Pradžios 2,4b-3,24 Tą dieną, kai VIEŠPATS https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.2
Sekm.  19:16:00 Pradžios 4-5 Vyras pažino savo žmoną https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.4
Sekm.  19:24:00 Pradžios 6,1-7,5 Kai žemėje žmonių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.6
Sekm.  19:30:00 Pradžios 7,6-8,22 Nojus buvo šešių šimtų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.7
Sekm.  19:37:00 Pradžios 9-10 Dievas palaimino Nojų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.9
Sekm.  19:45:00 Pradžios 11 Visa žemė turėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.11
Sekm.  19:51:00 Pradžios 12-13 VIEŠPATS tarė Abromui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.12
Sekm.  19:59:00 Pradžios 14 Šinaro karaliaus Amrafelio, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.14
Sekm.  20:04:00 Pradžios 15-16 Po šių įvykių Abromas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.15
Sekm.  20:11:00 Pradžios 17 Kai Abromas buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.17
Sekm.  20:16:00 Pradžios 18 VIEŠPATS pasirodė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.18
Sekm.  20:23:00 Pradžios 19 Anie du angelai atėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.19
Sekm.  20:32:00 Pradžios 20,1-21,21 Iš ten Abraomas iškeliavo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.20
Sekm.  20:39:00 Pradžios 21,22-22,24 Atsitiko taip, kad tuo metu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.21
Sekm.  20:46:00 Pradžios 23,1-24,14 Sara gyveno šimtą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.23
Sekm.  21:00:00 Pradžios 24,15-24,49 Vos jam baigus tarti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.24
Sekm.  21:07:00 Pradžios 24,50-25,18 Tuomet Labanas ir Betuelis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.24
Sekm.  21:12:00 Pradžios 25,19-26,35 Štai Abraomo sūnaus Izaoko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.25
Sekm.  21:21:00 Pradžios 27,1-27,29 Kai Izaokas jau buvo senas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.27
Sekm.  21:26:00 Pradžios 27,30-28,9 Vos Jokūbui palikus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.27
Sekm.  21:31:00 Pradžios 28,10-29,35 Jokūbas paliko Beer Šebą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.28
Sekm.  21:40:00 Pradžios 30 Matydama nepagimdanti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.30
Sekm.  21:48:00 Pradžios 31 Jokūbas nugirdo Labano https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.31
Sekm.  21:58:00 Pradžios 32 Pakilęs anksti rytojaus rytą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.32
Sekm.  22:04:00 Pradžios 33,1-34,17 Besižvalgydamas Jokūbas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.33
Sekm.  22:12:00 Pradžios 34,18-35,29 Jų žodžiai patiko Hamorui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.34
Sekm.  22:20:00 Pradžios 36 Štai Ezavo, tai yra Edomo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.36
Sekm.  22:26:00 Pradžios 37 Bet Jokūbas įsikūrė krašte, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.37
Sekm.  22:33:00 Pradžios 38 Atsitiko taip, kad maždaug https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.38
Sekm.  22:39:00 Pradžios 39 Kai Juozapas buvo nuvestas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.39
Sekm.  22:44:00 Pradžios 40 Praėjus kuriam laikui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.40
Sekm.  22:48:00 Pradžios 41,1-41,36 Praėjus dvejiems metams, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.41
Sekm.  22:54:00 Pradžios 41,37-42,17 Faraonas ir visi dvariškiai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.41
Sekm.  22:59:00 Pradžios 42,18-42,38 Trečią dieną Juozapas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.42
Sekm.  23:06:00 Pradžios 43 Badas vis labiau slėgė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.43
Sekm.  23:13:00 Pradžios 44 Tada Juozapas įsakė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.44
Sekm.  23:19:00 Pradžios 45 Juozapas nebegalėjo ilgiau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.45
Sekm.  23:25:00 Pradžios 46 Izraelis leidosi į kelionę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.46
Sekm.  23:32:00 Pradžios 47 Juozapas nuvyko ir pranešė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.47
Sekm.  23:39:00 Pradžios 48 Netrukus Juozapui buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.48
Sekm.  23:45:00 Pradžios 49 Jokūbas pasišaukė sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.49
Pirm.  00:00:00 Pradžios 50 Juozapas puolė prie https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/GEN.50
Pirm.  00:06:30 Išėjimo 1-2 Štai vardai Izraelio sūnų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.1
Pirm.  00:13:30 Išėjimo 3 Mozė ganė savo uošvio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.3
Pirm.  00:19:00 Išėjimo 4 Mozė atsakė, tardamas: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.4
Pirm.  00:26:00 Išėjimo 5,1-5,21 Po to Mozė ir Aaronas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.5
Pirm.  00:31:30 Išėjimo 5,22-7,7 Mozė vėl kreipėsi į VIEŠPATĮ, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.5
Pirm.  00:38:30 Išėjimo 7,8-8,15 VIEŠPATS tarė Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.7
Pirm.  00:46:30 Išėjimo 8,16-9,12 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.8
Pirm.  00:53:30 Išėjimo 9,13-9,35 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.9
Pirm.  00:59:30 Išėjimo 10,1-10,20 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.10
Pirm.  01:05:30 Išėjimo 10,21-11,10 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.10
Pirm.  01:09:30 Išėjimo 12,1-12,36 VIEŠPATS tarė Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.12
Pirm.  01:16:30 Išėjimo 12,37-13,21 Izraelitai iš Ramzio leidosi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.12
Pirm.  01:23:30 Išėjimo 14 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.14
Pirm.  01:30:00 Išėjimo 15 Tada Mozė ir izraelitai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.15
Pirm.  01:35:30 Išėjimo 16 Pakilusi iš Elimų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.16
Pirm.  01:44:00 Išėjimo 17 Iš Sino dykumos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.17
Pirm.  01:49:30 Išėjimo 18 Mozės uošvis Jetras, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.18
Pirm.  01:56:00 Išėjimo 19 Trečio mėnesio po išėjimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.19
Pirm.  02:01:30 Išėjimo 20 Tada Dievas ištarė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.20
Pirm.  02:07:00 Išėjimo 21 Štai nuostatai, kuriuos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.21
Pirm.  02:14:00 Išėjimo 22 Jei vagis, užkluptas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.22
Pirm.  02:19:30 Išėjimo 23 Nenešiosi melagingų paskalų. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.23
Pirm.  02:26:00 Išėjimo 24,1-25,9 Tada Mozei jis tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.24
Pirm.  02:32:00 Išėjimo 25,10-25,40 Tebūna padaryta iš akacijos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.25
Pirm.  02:37:30 Išėjimo 26 Pačią Padangtę padarysi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.26
Pirm.  02:44:30 Išėjimo 27 Padarysi iš akacijos medžio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.27
Pirm.  03:00:30 Išėjimo 28,1-28,30 Pasišauk iš izraelitų savo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.28
Pirm.  03:07:00 Išėjimo 28,31-29,14 Efodo skraistę padarysi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.28
Pirm.  03:13:30 Išėjimo 29,15-29,46 Tada paimsi vieną iš avinų. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.29
Pirm.  03:20:30 Išėjimo 30,1-31,11 Padarysi aukurą smilkalams https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.30
Pirm.  03:30:30 Išėjimo 32,12-32,35 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.32
Pirm.  03:38:30 Išėjimo 33 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.33
Pirm.  03:45:00 Išėjimo 34 VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.34
Pirm.  03:52:30 Išėjimo 35 Mozė surinko visą izraelitų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.35
Pirm.  03:59:30 Išėjimo 36 Todėl Becalelis ir Oholiabas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.36
Pirm.  04:06:30 Išėjimo 37 Becalelis padirbo akacijos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.37
Pirm.  04:13:00 Išėjimo 38 Iš akacijos medžio padarė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.38
Pirm.  04:19:30 Išėjimo 39 Iš mėlynų, violetinių ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.39
Pirm.  04:26:30 Išėjimo 40 VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EXO.40
Pirm.  04:33:00 Kunigų 1-2 VIEŠPATS pasišaukė Mozę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.1
Pirm.  04:39:00 Kunigų 3 Jei kieno atnaša https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.3
Pirm.  04:44:00 Kunigų 4 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.4
Pirm.  04:52:00 Kunigų 5 Jei žmogus nusideda, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.5
Pirm.  05:00:00 Kunigų 6 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.6
Pirm.  05:04:30 Kunigų 7 Štai kaltės atnašos apeigos. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.7
Pirm.  05:13:00 Kunigų 8 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.8
Pirm.  05:20:00 Kunigų 9 Aštuntą dieną Mozė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.9
Pirm.  05:26:00 Kunigų 10 O Aarono sūnūs Nadabas ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.10
Pirm.  05:32:00 Kunigų 11 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.11
Pirm.  05:40:00 Kunigų 12,1-13,23 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.12
Pirm.  05:48:00 Kunigų 13,24-13,59 Arba, ugniai nudeginus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.13
Pirm.  06:00:30 Kunigų 14,1-14,32 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.14
Pirm.  06:09:00 Kunigų 14,33-14,57 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.14
Pirm.  06:17:30 Kunigų 15 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.15
Pirm.  06:26:00 Kunigų 16 Praėjus dviem dienoms https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.16
Pirm.  06:34:00 Kunigų 17 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.17
Pirm.  06:38:00 Kunigų 18 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.18
Pirm.  06:43:00 Kunigų 19 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.19
Pirm.  06:51:30 Kunigų 20 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.20
Pirm.  06:59:30 Kunigų 21 VIEŠPATS tarė Mozei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.21
Pirm.  07:03:30 Kunigų 22 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.22
Pirm.  07:10:30 Kunigų 23 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.23
Pirm.  07:19:30 Kunigų 24 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.24
Pirm.  07:26:00 Kunigų 25,1-25,22 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ant https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.25
Pirm.  07:32:00 Kunigų 25,23-25,55 Žemė nebus parduodama https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.25
Pirm.  07:40:00 Kunigų 26 Nedirbsite sau stabų. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.26
Pirm.  07:50:00 Kunigų 27 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lev.27
Pirm.  07:57:00 Skaičių 1 Antrųjų metų po išėjimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.1
Pirm.  08:04:00 Skaičių 2 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.2
Pirm.  08:10:00 Skaičių 3,1-3,26 Štai Aarono ir Mozės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.3
Pirm.  08:14:30 Skaičių 3,27-3,51 Kehatui priklausė amramų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.3
Pirm.  08:21:00 Skaičių 4,1-4,20 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.4
Pirm.  08:25:00 Skaičių 4,21-4,49 Tada VIEŠPATS kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.4
Pirm.  08:31:00 Skaičių 5 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.5
Pirm.  08:37:30 Skaičių 6 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.6
Pirm.  08:43:30 Skaičių 7,1-7,47 Tą dieną, kai Mozė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.7
Pirm.  09:00:00 Skaičių 7,48-7,89 Septintą dieną – Efraimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.7
Pirm.  09:07:30 Skaičių 8 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.8
Pirm.  09:13:00 Skaičių 9 VIEŠPATS kalbėjo Mozei https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.9
Pirm.  09:19:00 Skaičių 10 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.10
Pirm.  09:26:00 Skaičių 11 Atsitiko taip, kad žmonės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.11
Pirm.  09:33:30 Skaičių 12 Jiems esant Hacerotuose, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.12
Pirm.  09:37:30 Skaičių 13 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.13
Pirm.  09:43:30 Skaičių 14 Visa bendrija ėmė aimanuoti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.14
Pirm.  09:53:30 Skaičių 15 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.15
Pirm.  10:01:30 Skaičių 16,1-16,34 Levio sūnaus Kehato https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.16
Pirm.  10:09:30 Skaičių 16,35-17,28 VIEŠPATIES ugnis prasiveržė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.16
Pirm.  10:16:00 Skaičių 18 VIEŠPATS tarė Aaronui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.18
Pirm.  10:24:30 Skaičių 19 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.19
Pirm.  10:29:00 Skaičių 20 Pirmą mėnesį izraelitai – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.20
Pirm.  10:35:30 Skaičių 21,1-21,32 Išgirdęs, kad Izraelis ateina https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.21
Pirm.  10:43:00 Skaičių 21,33-22,40 Tada jie pasuko ir nuėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.21
Pirm.  10:51:30 Skaičių 22,41-23,26 Kitą dieną Balakas paėmė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.22
Pirm.  10:57:00 Skaičių 23,27-24,25 Tada Balakas tarė Bileamui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.23
Pirm.  11:03:30 Skaičių 25,1-25,18 Izraeliui gyvenant Šitimuose, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.25
Pirm.  11:07:30 Skaičių 25,19-26,65 Po maro VIEŠPATS kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.25
Pirm.  11:15:30 Skaičių 27 Tada išėjo į priekį Celofhado https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.27
Pirm.  11:20:30 Skaičių 28 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.28
Pirm.  11:28:00 Skaičių 29,1-30,1 Septinto mėnesio pirmą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.29
Pirm.  11:35:30 Skaičių 30,2-30,17 Tada Mozė kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.30
Pirm.  11:40:30 Skaičių 31,1-31,24 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.31
Pirm.  11:45:30 Skaičių 31,25-31,54 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.31
Pirm.  12:00:30 Skaičių 32 Rubeno giminės žmonės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.32
Pirm.  12:08:30 Skaičių 33 Štai izraelitų sustojimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.33
Pirm.  12:16:30 Skaičių 34 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.34
Pirm.  12:21:00 Skaičių 35 VIEŠPATS kalbėjo Mozei https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.35
Pirm.  12:28:00 Skaičių 36 Tada kilties, kilusios https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NUM.36
Pirm.  12:32:30 Pakartoto Įstatymo 1 Štai žodžiai, kuriais Mozė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.1
Pirm.  12:44:30 Pakartoto Įstatymo 2 Apsigręžę ir leidęsi į kelionę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.2
Pirm.  12:52:00 Pakartoto Įstatymo 3 Mums pasukus eiti vieškeliu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.3
Pirm.  12:59:30 Pakartoto Įstatymo 4,1-4,24 Tad dabar, Izraeli, klausyk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.4
Pirm.  13:07:00 Pakartoto Įstatymo 4,25-4,49 Kai būsite pagimdę vaikus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.4
Pirm.  13:14:30 Pakartoto Įstatymo 5 Mozė sušaukė visą Izraelį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.5
Pirm.  13:22:00 Pakartoto Įstatymo 6 Štai tas įsakymas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.6
Pirm.  13:29:30 Pakartoto Įstatymo 7 Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.7
Pirm.  13:36:00 Pakartoto Įstatymo 8 Viso šio įsakymo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.8
Pirm.  13:42:00 Pakartoto Įstatymo 9 Klausykis, Izraeli! Šiandien https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.9
Pirm.  13:49:30 Pakartoto Įstatymo 10 Tada VIEŠPATS tarė man: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.10
Pirm.  13:55:30 Pakartoto Įstatymo 11 Tad mylėk VIEŠPATĮ, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.11
Pirm.  14:03:30 Pakartoto Įstatymo 12,1-13,1 Štai įstatai ir įsakai; https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.12
Pirm.  14:14:30 Pakartoto Įstatymo 13,2-13,19 Jei pasrodytų tarp jūsų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.13
Pirm.  14:21:30 Pakartoto Įstatymo 14 Jūs esate VIEŠPATIES, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.14
Pirm.  14:27:30 Pakartoto Įstatymo 15 Kas septinti metai švęsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.15
Pirm.  14:34:30 Pakartoto Įstatymo 16 Švęsk abibo mėnesį, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.16
Pirm.  14:40:30 Pakartoto Įstatymo 17 Neaukosi VIEŠPAČIUI, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.17
Pirm.  14:47:00 Pakartoto Įstatymo 18 Visa Levio kunigų giminė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.18
Pirm.  15:00:00 Pakartoto Įstatymo 19 Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.19
Pirm.  15:06:00 Pakartoto Įstatymo 20 Kai, eidamas į karo žygį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.20
Pirm.  15:11:00 Pakartoto Įstatymo 21 Jei žemėje, kurią VIEŠPATS, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.21
Pirm.  15:17:00 Pakartoto Įstatymo 22 Pamatęs klaidžiojantį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.22
Pirm.  15:24:00 Pakartoto Įstatymo 23 Joks vyras neves https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.23
Pirm.  15:30:00 Pakartoto Įstatymo 24 Tarkime, vyras paima žmoną https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.24
Pirm.  15:35:00 Pakartoto Įstatymo 25 Tarkime, du vyrai susiginčija https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.25
Pirm.  15:40:00 Pakartoto Įstatymo 26 Kai būsi įžengęs į kraštą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.26
Pirm.  15:46:00 Pakartoto Įstatymo 27 Tada Mozė drauge https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.27
Pirm.  15:51:30 Pakartoto Įstatymo 28,1-28,35 Bet jei ištikimai klausysi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.28
Pirm.  15:57:30 Pakartoto Įstatymo 28,36-28,69 VIEŠPATS išvarys tave https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.28
Pirm.  16:03:30 Pakartoto Įstatymo 29 Mozė sušaukė visą Izraelį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.29
Pirm.  16:10:30 Pakartoto Įstatymo 30 Kai visi šie žodžiai – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.30
Pirm.  16:15:30 Pakartoto Įstatymo 31,1-31,29 Mozė nuėjo ir kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.31
Pirm.  16:21:30 Pakartoto Įstatymo 31,30-32,21 Tada Mozė ištarė šios giesmės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.31
Pirm.  16:27:30 Pakartoto Įstatymo 32,22-32,52 Taip, mano įniršis sukėlė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.32
Pirm.  16:33:30 Pakartoto Įstatymo 33 Štai palaiminimas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.33
Pirm.  16:39:30 Pakartoto Įstatymo 34 Tada Mozė užkopė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/deu.34
Pirm.  16:43:30 Jozuės 1 VIEŠPATIES tarnui Mozei https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.1
Pirm.  16:47:00 Jozuės 2 Tada Nūno sūnus Jozuė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.2
Pirm.  16:53:30 Jozuės 3 Kitą rytą anksti Jozuė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.3
Pirm.  16:57:30 Jozuės 4 Visai tautai perėjus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.4
Pirm.  17:03:30 Jozuės 5 Visiems amoritų karaliams https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.5
Pirm.  17:08:30 Jozuės 6 Jericho vartai buvo uždaryti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.6
Pirm.  17:15:30 Jozuės 7 Bet izraelitai sulaužė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.7
Pirm.  17:22:30 Jozuės 8 Tada VIEŠPATS tarė Jozuei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.8
Pirm.  17:31:00 Jozuės 9 Kai ši žinia pasiekė karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.9
Pirm.  17:38:30 Jozuės 10 Sužinojęs, kad Jozuė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.10
Pirm.  17:49:00 Jozuės 11 Apie tai sužinojęs, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.11
Pirm.  18:00:00 Jozuės 12 Štai krašto karaliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.12
Pirm.  18:04:00 Jozuės 13 Jozuė paseno ir sulaukė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.13
Pirm.  18:11:00 Jozuės 14 O štai izraelitų paveldo dalys https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.14
Pirm.  18:16:00 Jozuės 15 Paveldo dalis, burtų keliu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.15
Pirm.  18:23:30 Jozuės 16-17 Paveldo dalis, burtų keliu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.16
Pirm.  18:31:30 Jozuės 18 Visa izraelitų bendrija https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.18
Pirm.  18:37:30 Jozuės 19 Antroji dalis burtų keliu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.19
Pirm.  18:44:00 Jozuės 20 Tada VIEŠPATS tarė Jozuei: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.20
Pirm.  18:47:00 Jozuės 21 Levitų protėvių šeimų galvos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.21
Pirm.  18:54:30 Jozuės 22 Tada Jozuė pasišaukė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.22
Pirm.  19:05:30 Jozuės 23 Praėjus daugeliui metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.23
Pirm.  19:10:30 Jozuės 24 Jozuė surinko visas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jos.24
Pirm.  19:18:30 Teisėjų 1 Kartą, mirus Jozuei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.1
Pirm.  19:25:00 Teisėjų 2 VIEŠPATIES angelas atėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.2
Pirm.  19:31:30 Teisėjų 3 Štai tautos, kurias VIEŠPATS https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.3
Pirm.  19:39:30 Teisėjų 4 Ehudui mirus, izraelitai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.4
Pirm.  19:45:30 Teisėjų 5 Tą dieną Debora https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.5
Pirm.  19:50:30 Teisėjų 6 Izraelitai darė, kas nedora https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.6
Pirm.  19:59:30 Teisėjų 7 Kitą dieną anksti Jerubaalas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.7
Pirm.  20:07:30 Teisėjų 8 Efraimo vyrai tarė jam: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.8
Pirm.  20:15:30 Teisėjų 9,1-9,25 Jerubaalo sūnus Abimelechas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.9
Pirm.  20:23:00 Teisėjų 9,26-9,57 Praeidamas į Sichemą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.9
Pirm.  20:30:30 Teisėjų 10 Po Abimelecho gelbėti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.10
Pirm.  20:34:30 Teisėjų 11 Iftachas Gileadietis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.11
Pirm.  20:43:30 Teisėjų 12 Efraimo vyrai buvo pašaukti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.12
Pirm.  20:48:30 Teisėjų 13 Izraelitai vėl darė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.13
Pirm.  21:00:00 Teisėjų 14 Kartą Samsonas nuėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.14
Pirm.  21:05:30 Teisėjų 15 Praėjus šiek tiek laiko, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.15
Pirm.  21:10:30 Teisėjų 16 Kartą Samsonas nuėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.16
Pirm.  21:19:30 Teisėjų 17 Efraimo aukštumose gyveno https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.17
Pirm.  21:23:30 Teisėjų 18 Anomis dienomis Izraelyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.18
Pirm.  21:32:30 Teisėjų 19 Tuo metu, kai Izraelyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.19
Pirm.  21:40:30 Teisėjų 20 Tada visi izraelitai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.20
Pirm.  21:51:30 Teisėjų 21 Izraelio vyrai buvo davę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdg.21
Pirm.  21:57:30 Rūtos 1 Teisėjų valdymo laikais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rut.1
Pirm.  22:03:30 Rūtos 2 Noomė turėjo iš vyro pusės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rut.2
Pirm.  22:09:30 Rūtos 3 Jos anyta Noomė kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rut.3
Pirm.  22:14:30 Rūtos 4 Tuo tarpu Boazas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rut.4
Pirm.  22:19:30 Samuelio pirma 1 Ramataim Cofime gyveno https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.1
Pirm.  22:24:30 Samuelio pirma 2 Ona meldėsi, sakydama https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.2
Pirm.  22:32:30 Samuelio pirma 3,1-4,1a Berniukas Samuelis tarnavo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.3
Pirm.  22:36:30 Samuelio pirma 4,1b-4,22 Tomis dienomis filistinai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.4
Pirm.  22:42:00 Samuelio pirma 5-6 Pagrobtą Dievo Skrynią https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.5
Pirm.  22:50:30 Samuelio pirma 7 Kirjat Jearimų žmonės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.7
Pirm.  22:54:30 Samuelio pirma 8 Savo žiloje senatvėje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.8
Pirm.  22:58:30 Samuelio pirma 9 Tarp Benjamino vyrų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.9
Pirm.  23:06:00 Samuelio pirma 10 Paėmęs indelį aliejaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.10
Pirm.  23:12:30 Samuelio pirma 11 Nahašas Amonitas atžygiavo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.11
Pirm.  23:17:30 Samuelio pirma 12 Tada Samuelis kreipėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.12
Pirm.  23:24:30 Samuelio pirma 13 Saulius buvo … metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.13
Pirm.  23:31:00 Samuelio pirma 14,1-14,24 Vieną dieną Sauliaus sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.14
Pirm.  23:38:00 Samuelio pirma 14,25-14,52 Kariai užtiko korį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.14
Pirm.  23:45:00 Samuelio pirma 15 Samuelis tarė Sauliui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.15
Antr.  00:00:00 Samuelio pirma 16 VIEŠPATS tarė Samueliui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.16
Antr.  00:07:00 Samuelio pirma 17,1-17,30 Filistinai sutelkė savo pajėgas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.17
Antr.  00:14:30 Samuelio pirma 17,31-17,58 Klausimai, kuriuos uždavinėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.17
Antr.  00:22:00 Samuelio pirma 18 Dovydui kalbantis su Sauliumi, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.18
Antr.  00:28:00 Samuelio pirma 19 Saulius kalbėjo savo sūnui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.19
Antr.  00:33:00 Samuelio pirma 20 Dovydas pabėgo iš Najotų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.20
Antr.  00:43:00 Samuelio pirma 21 Tada Dovydas nuėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.21
Antr.  00:47:00 Samuelio pirma 22 Dovydas iš ten išėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.22
Antr.  00:53:30 Samuelio pirma 23 Dovydui buvo pranešta: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.23
Antr.  01:01:00 Samuelio pirma 24 Iš ten Dovydas užkopė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.24
Antr.  01:05:30 Samuelio pirma 25,1-25,17 Samuelis mirė, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.25
Antr.  01:11:30 Samuelio pirma 25,18-25,44 Abigailė skubiai paėmė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.25
Antr.  01:18:30 Samuelio pirma 26 Zifo žmonės atėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.26
Antr.  01:25:30 Samuelio pirma 27,1-28,19 „Vieną dieną, – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.27
Antr.  01:33:00 Samuelio pirma 28,20-29,11 Apimtas siaubo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.28
Antr.  01:38:30 Samuelio pirma 30,1-30,20 Kai trečią dieną Dovydas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.30
Antr.  01:43:00 Samuelio pirma 30,21-31,13 Dovydui pasiekus anuos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1sa.30
Antr.  01:49:00 Samuelio antra 1 Po Sauliaus mirties – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.1
Antr.  01:55:00 Samuelio antra 2 Praėjus šiek tiek laiko, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.2
Antr.  02:00:30 Samuelio antra 3 Karas tarp Sauliaus namų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.3
Antr.  02:07:30 Samuelio antra 4 Išgirdęs, kad Abneras mirė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.4
Antr.  02:11:00 Samuelio antra 5 Visos Izraelio giminės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.5
Antr.  02:16:00 Samuelio antra 6 Dovydas vėl surinko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.6
Antr.  02:22:00 Samuelio antra 7 Įsikūręs savo rūmuose, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.7
Antr.  02:30:00 Samuelio antra 8-9 Po tam tikro laiko Dovydas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.8
Antr.  02:37:00 Samuelio antra 10 Praėjus šiek tiek laiko, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.10
Antr.  02:42:30 Samuelio antra 11 Pavasarį, kai karaliai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.11
Antr.  02:48:30 Samuelio antra 12 Dievas nusiuntė pranašą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.12
Antr.  03:00:00 Samuelio antra 13 Praėjo šiek tiek laiko. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.13
Antr.  03:10:30 Samuelio antra 14 Cerujos sūnus Joabas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.14
Antr.  03:20:00 Samuelio antra 15 Ilgainiui Abšalomas įsigijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.15
Antr.  03:28:30 Samuelio antra 16 Dovydui paėjėjus šiek tiek https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.16
Antr.  03:35:00 Samuelio antra 17 Be to, Ahitofelis tarė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.17
Antr.  03:44:00 Samuelio antra 18 Tada Dovydas atliko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.18
Antr.  03:53:00 Samuelio antra 19,1-19,24 Karalius buvo labai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.19
Antr.  03:58:30 Samuelio antra 19,25-19,44 Ir Sauliaus vaikaitis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.19
Antr.  04:04:00 Samuelio antra 20 Atsitiko taip, kad ten https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.20
Antr.  04:10:30 Samuelio antra 21 Dovydui valdant badas tęsėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.21
Antr.  04:16:30 Samuelio antra 22 Dovydas kreipėsi į VIEŠPATĮ https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.22
Antr.  04:22:30 Samuelio antra 23 Štai paskutiniai Dovydo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.23
Antr.  04:30:00 Samuelio antra 24 VIEŠPATS vėl supyko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2sa.24
Antr.  04:37:30 Karalių pirma 1,1-1,31 Karalius Dovydas buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.1
Antr.  04:44:30 Karalių pirma 1,32-1,53 Karalius Dovydas tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.1
Antr.  04:50:30 Karalių pirma 2,1-2,25 Artinantis Dovydo mirties https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.2
Antr.  04:56:30 Karalių pirma 2,26-2,46 O kunigui Abjatarui karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.2
Antr.  05:02:30 Karalių pirma 3 Saliamonas tapo faraono, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.3
Antr.  05:09:00 Karalių pirma 4,1-5,8 Dabar Saliamonas buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.4
Antr.  05:14:30 Karalių pirma 5,9-5,32 Be to, Dievas apdovanojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.5
Antr.  05:21:00 Karalių pirma 6 Keturi šimtai aštuoniasdešimtų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.6
Antr.  05:29:30 Karalių pirma 7,1-7,26 O savo rūmus Saliamonas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.7
Antr.  05:36:00 Karalių pirma 7,27-7,51 Jis padarė ir dešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.7
Antr.  05:42:30 Karalių pirma 8,1-8,30 Saliamono pašaukti visi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.8
Antr.  06:00:30 Karalių pirma 8,31-8,66 Kai tik žmogus nusidės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.8
Antr.  06:10:00 Karalių pirma 9 Kai Saliamonas buvo baigęs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.9
Antr.  06:17:30 Karalių pirma 10 Išgirdusi apie Saliamoną, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.10
Antr.  06:25:00 Karalių pirma 11,1-11,25 Karalius Saliamonas mylėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.11
Antr.  06:31:00 Karalių pirma 11,25-11,43 Saliamono tarnyboje buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.11
Antr.  06:36:00 Karalių pirma 12 Rehabeamas nuvyko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.12
Antr.  06:45:00 Karalių pirma 13 Jeroboamui stovint prie https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.13
Antr.  06:54:00 Karalių pirma 14 Tuo metu susirgo Jeroboamo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.14
Antr.  07:02:00 Karalių pirma 15 Aštuonioliktais karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.15
Antr.  07:09:00 Karalių pirma 16 Hananio sūnų Jehuvą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.16
Antr.  07:17:00 Karalių pirma 17 Tišbietis Elijas iš Tišbės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.17
Antr.  07:24:00 Karalių pirma 18,1-18,24 Daug vėliau, trečiaisiais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.18
Antr.  07:29:30 Karalių pirma 18,25-18,46 Elijas tarė Baalo pranašams: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.18
Antr.  07:35:30 Karalių pirma 19 Kai Ahabas papasakojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.19
Antr.  07:42:30 Karalių pirma 20,1-20,22 Aramo karalius Ben Hadadas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.20
Antr.  07:48:30 Karalių pirma 20,23-20,43 O Aramo karaliaus dvariškiai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.20
Antr.  07:55:30 Karalių pirma 21 Po to praėjo šiek tiek laiko. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.21
Antr.  08:02:30 Karalių pirma 22,1-22,28 Treji metai praėjo be karo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.22
Antr.  08:09:30 Karalių pirma 22,29-22,54 Izraelio karalius ir Judo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ki.22
Antr.  08:16:30 Karalių antra 1 Ahabui mirus, Moabas sukilo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.1
Antr.  08:22:30 Karalių antra 2 Kai VIEŠPATS ruošėsi paimti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.2
Antr.  08:29:30 Karalių antra 3 Aštuonioliktais Judo karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.3
Antr.  08:37:00 Karalių antra 4 Viena moteris, vieno pranašų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.4
Antr.  08:47:00 Karalių antra 5 Aramo karaliaus kariuomenės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.5
Antr.  09:00:00 Karalių antra 6 Kartą pranašų mokiniai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.6
Antr.  09:07:00 Karalių antra 7 Bet Eliziejus tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.7
Antr.  09:14:00 Karalių antra 8 Moteriai, kurios sūnų buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.8
Antr.  09:21:00 Karalių antra 9 Tada pranašas Eliziejus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.9
Antr.  09:31:00 Karalių antra 10 Ahabas turėjo septyniasdešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.10
Antr.  09:41:00 Karalių antra 11 Ahazijo motina Atalija https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.11
Antr.  09:48:00 Karalių antra 12 Jehoašas buvo septynerių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.12
Antr.  09:54:00 Karalių antra 13 Dvidešimt trečiais Judo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.13
Antr.  10:00:30 Karalių antra 14 Antrais Izraelio karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.14
Antr.  10:07:30 Karalių antra 15 Dvidešimt septintais Izraelio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.15
Antr.  10:15:30 Karalių antra 16 Septynioliktais Remalijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.16
Antr.  10:21:30 Karalių antra 17,1-17,23 Dvyliktais Judo karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.17
Antr.  10:27:30 Karalių antra 17,24-17,41 Asirijos karalius atgabeno https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.17
Antr.  10:33:30 Karalių antra 18,1-18,25 Trečiais Izraelio karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.18
Antr.  10:39:00 Karalių antra 18,26-19,13 Tuomet Hilkijo sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.18
Antr.  10:44:30 Karalių antra 19,14-19,37 Ezekijas paėmė laišką https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.19
Antr.  10:53:00 Karalių antra 20 Tomis dienomis Ezekijas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.20
Antr.  10:58:00 Karalių antra 21 Manasas buvo dvylikos metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.21
Antr.  11:03:00 Karalių antra 22 Jošijas buvo aštuonerių metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.22
Antr.  11:08:00 Karalių antra 23 Karaliaus pašaukti, pas jį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.23
Antr.  11:18:00 Karalių antra 24 Jo dienomis įsiveržė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.24
Antr.  11:24:00 Karalių antra 25 Devintų Zedekijo karaliavimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ki.25
Antr.  11:34:00 Metraščių pirma 1 Adomas, Setas, Enošas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.1
Antr.  11:40:00 Metraščių pirma 2 Štai Izraelio sūnūs: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.2
Antr.  11:47:00 Metraščių pirma 3 Štai Dovydo sūnūs, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.3
Antr.  11:51:30 Metraščių pirma 4 Judo sūnūs: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.4
Antr.  12:00:30 Metraščių pirma 5 Izraelio pirmagimio Rubeno https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.5
Antr.  12:07:30 Metraščių pirma 6 Levio sūnūs: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.6
Antr.  12:16:30 Metraščių pirma 7 Isacharo sūnūs – keturi: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.7
Antr.  12:23:30 Metraščių pirma 8 Benjaminui gimė pirmagimis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.8
Antr.  12:30:00 Metraščių pirma 9 Taip visas Izraelis buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.9
Antr.  12:38:00 Metraščių pirma 10,1-11,9 Filistinai kariavo su Izraeliu. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.10
Antr.  12:43:00 Metraščių pirma 11,10-11,47 Štai vadai Dovydo galiūnų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.11
Antr.  12:49:00 Metraščių pirma 12 Štai vyrai, atėję pas Dovydą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.12
Antr.  12:56:30 Metraščių pirma 13-14 Tada Dovydas pasitarė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.13
Antr.  13:03:30 Metraščių pirma 15 Dovydas statėsi rūmus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.15
Antr.  13:08:30 Metraščių pirma 16 Dievo Skrynią atnešus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.16
Antr.  13:14:30 Metraščių pirma 17 Atsitiko taip, kad Dovydas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.17
Antr.  13:22:00 Metraščių pirma 18-19 Po kiek laiko Dovydas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.18
Antr.  13:31:00 Metraščių pirma 20-21 Pavasarį, kai karaliai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.20
Antr.  13:40:30 Metraščių pirma 22-23 Todėl Dovydas tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.22
Antr.  13:50:30 Metraščių pirma 24-25 Štai Aarono palikuonių grupės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.24
Antr.  13:58:00 Metraščių pirma 26 Vartininkų tarnybos skyriai. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.26
Antr.  14:04:00 Metraščių pirma 27 Štai skaičius Izraelio žmonių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.27
Antr.  14:11:30 Metraščių pirma 28 Dovydas pašaukė sueiti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.28
Antr.  14:18:30 Metraščių pirma 29 Karalius Dovydas kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ch.29
Antr.  14:26:30 Metraščių antra 1,1-1,17 Dovydo sūnus Saliamonas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.1
Antr.  14:30:30 Metraščių antra 1,18-2,17 Tada Saliamonas nutarė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.1
Antr.  14:36:30 Metraščių antra 3 Tada Saliamonas pradėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.3
Antr.  14:40:30 Metraščių antra 4-5 Jis padarė vario aukurą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.4
Antr.  15:00:30 Metraščių antra 6 Tada Saliamonas tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.6
Antr.  15:11:30 Metraščių antra 7 Saliamonui baigus maldą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.7
Antr.  15:18:30 Metraščių antra 8 Baigiantis dvidešimt metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.8
Antr.  15:23:30 Metraščių antra 9 Išgirdusi apie Saliamono https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.9
Antr.  15:30:30 Metraščių antra 10-11 Rehabeamas nuvyko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.10
Antr.  15:38:30 Metraščių antra 12-13 Kai Rehabeamo karalystė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.12
Antr.  15:48:30 Metraščių antra 14-15 Asa darė, kas gera ir dora https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.14
Antr.  15:56:30 Metraščių antra 16-17 Trisdešimt šeštais karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.16
Antr.  16:03:30 Metraščių antra 18 Taigi Juozapatas didžiavosi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.18
Antr.  16:11:30 Metraščių antra 19,1-20,12 Judokaralius Juozapatas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.19
Antr.  16:16:30 Metraščių antra 20,13-20,37 Tuo tarpu visas Judas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.20
Antr.  16:23:30 Metraščių antra 21 Juozapatas užmigo su savo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.21
Antr.  16:29:30 Metraščių antra 22-23 Vietoj jo Jeruzalės gyventojai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.22
Antr.  16:39:30 Metraščių antra 24 Jehoašas buvo septynerių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.24
Antr.  16:46:30 Metraščių antra 25 Amacijas buvo dvidešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.25
Antr.  16:54:30 Metraščių antra 26 Tada visi Judo žmonės 6https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.2
Antr.  17:00:30 Metraščių antra 27-28 Jotamas buvo dvidešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.27
Antr.  17:09:30 Metraščių antra 29 Ezekijas buvo dvidešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.29
Antr.  17:19:30 Metraščių antra 30 Ezekijas išsiuntė žodį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.30
Antr.  17:26:30 Metraščių antra 31 Kai visa tai buvo atlikta, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.31
Antr.  17:33:30 Metraščių antra 32 Bet jam įrodžius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.32
Antr.  17:43:30 Metraščių antra 33 Manasas buvo dvylikos metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.33
Antr.  18:00:30 Metraščių antra 34 Jošijas buvo aštuonerių metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.34
Antr.  18:09:30 Metraščių antra 35 Jošijas šventė Paschą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.35
Antr.  18:17:30 Metraščių antra 36 Šalies žmonės paėmė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ch.36
Antr.  18:24:30 Ezros 1-2 Pirmais Persijos karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.1
Antr.  18:33:30 Ezros 3-4 Atėjus septintam mėnesiui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.3
Antr.  18:42:30 Ezros 5-6 Tuo metu pranašai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.5
Antr.  18:52:30 Ezros 7 Po šių įvykių, Persijos karaliui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.7
Antr.  18:59:30 Ezros 8 Štai kilčių galvos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.8
Antr.  19:07:00 Ezros 9 Visa tai įvykdžius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.9
Antr.  19:12:30 Ezros 10 Kai Ezra verkdamas parpuolė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ezr.10
Antr.  19:19:30 Nehemijo 1-2 Hachalijos sūnaus Nehemijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.1
Antr.  19:27:30 Nehemijo 3 Vyriausiasis kunigas Eljašibas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.3
Antr.  19:34:30 Nehemijo 4-5 Kai Sanbalatas, Tobija, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.4
Antr.  19:42:30 Nehemijo 6 Kai buvo pranešta Sanbalatui, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.6
Antr.  19:48:30 Nehemijo 7,1-7,60 Kai siena buvo atstatyta https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.7
Antr.  19:56:00 Nehemijo 7,61-8,18 O tai sugrįžusieji iš Tel Melacho, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.7
Antr.  20:02:00 Nehemijo 9 To mėnesio dvidešimt ketvirtą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.9
Antr.  20:14:00 Nehemijo 10 Turėdami visa tai prieš akis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.10
Antr.  20:21:00 Nehemijo 11 Tautos didžiūnai įsikūrė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.11
Antr.  20:27:00 Nehemijo 12 Štai kunigai ir levitai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.12
Antr.  20:35:00 Nehemijo 13 Tą dieną buvo skaitoma https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/neh.13
Antr.  20:42:00 Esteros 1 Tai įvyko Ahasvero dienomis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.1
Antr.  20:47:30 Esteros 2 Po to karaliaus Ahasvero https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.2
Antr.  21:00:00 Esteros 3 Po šių įvykių karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.3
Antr.  21:06:00 Esteros 4-5 Sužinojęs visa, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.4
Antr.  21:14:00 Esteros 6-7 Tą naktį karalius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.6
Antr.  21:21:00 Esteros 8 Tą dieną karalius Ahasveras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.8
Antr.  21:26:00 Esteros 9-10 Taigi dvylikto mėnesio, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/est.9
Antr.  21:34:30 Jobo 1-2 Kadaise Uco šalyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.1
Antr.  21:44:30 Jobo 3-4 Pagaliau Jobas pravėrė lūpas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.3
Antr.  21:49:30 Jobo 5-6 Tad šaukis! Ar atsakys https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.5
Antr.  21:55:30 Jobo 7-9 Argi žmogaus gyvenimas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.7
Antr.  22:03:30 Jobo 10-12 Aš nebenoriu gyventi! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.10
Antr.  22:09:30 Jobo 13-14 Taip, savo akimis visa tai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.13
Antr.  22:14:30 Jobo 15-16 Tada Elifazas Temanas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.15
Antr.  22:19:30 Jobo 17-19 Mano jėgos palaužtos, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.17
Antr.  22:25:30 Jobo 20-21 Tada Cofaras Naamatietis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.20
Antr.  22:31:30 Jobo 22-23 Tada Elifazas Temanas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.22
Antr.  22:37:00 Jobo 24-26 Kodėl Visagalis nepasakė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.24
Antr.  22:42:30 Jobo 27-29 Tada Jobas toliau tęsė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.27
Antr.  22:49:30 Jobo 30-31 O dabar mane pajuokia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.30
Antr.  22:56:30 Jobo 32-33 Taigi tie trys vyrai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.32
Antr.  23:02:30 Jobo 34-35 Tada Elihuvas toliau sakė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.34
Antr.  23:08:30 Jobo 36-37 Paskui Elihuvas tęsė kalbą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.36
Antr.  23:14:30 Jobo 38-39 Tada VIEŠPATS kreipėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.38
Antr.  23:20:30 Jobo 40-41 Atsakydamas Jobui, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.40
Antr.  23:26:30 Jobo 42 Tada Jobas, atsakydamas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/job.42
Antr.  23:30:30 Psalmynas 1-4 Laimingas, kas atmeta https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.1
Antr.  23:35:30 Psalmynas 5-8 Išgirsk mano žodžius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.5
Antr.  23:41:30 Psalmynas 9-11 Dėkosiu tau, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.9
Antr.  23:47:30 Psalmynas 12-15 Gelbėk, VIEŠPATIE! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.12
Treč.  00:00:00 Psalmynas 16-17 Apsaugok mane, Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.16
Treč.  00:04:30 Psalmynas 18 Jis tarė: „Myliu tave, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.18
Treč.  00:11:30 Psalmynas 19-21 Dangūs skelbia Dievo šlovę, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.19
Treč.  00:18:30 Psalmynas 22-24 Mano Dieve, mano Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.22
Treč.  00:25:30 Psalmynas 25-27 Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.25
Treč.  00:33:00 Psalmynas 28-30 Tavęs šaukiuosi, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.28
Treč.  00:39:30 Psalmynas 31-33 Pas tave, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.31
Treč.  00:48:00 Psalmynas 34-35 Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.34
Treč.  00:54:30 Psalmynas 36-37 Nuodėmė šnabžda giliai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.36
Treč.  01:01:00 Psalmynas 38-40 VIEŠPATIE, nebausk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.38
Treč.  01:09:30 Psalmynas 41-43 Laimingas, kas rūpinasi vargšais; https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.41
Treč.  01:15:00 Psalmynas 44-45 Dieve, savo ausimis girdėjome – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.44
Treč.  01:21:30 Psalmynas 46-49 Dievas – mūsų prieglauda https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.46
Treč.  01:30:00 Psalmynas 50-52 Dievas, VIEŠPATS Dievas, kalba, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.50
Treč.  01:37:30 Psalmynas 53-56 Kvailys savo širdyje sako: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.53
Treč.  01:46:00 Psalmynas 57-59 Pasigailėk manęs, Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.57
Treč.  01:52:30 Psalmynas 60-64 Dieve, tu mus atmetei, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.60
Treč.  02:00:00 Psalmynas 65-67 Pridera tau, Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.65
Treč.  02:06:30 Psalmynas 68 Pakyla Dievas, išsisklaido https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.68
Treč.  02:12:00 Psalmynas 69 Gelbėk mane, Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.69
Treč.  02:18:30 Psalmynas 70-71 Dieve, ateik manęs gelbėti! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.70
Treč.  02:24:00 Psalmynas 72-73 Dieve, suteik savo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.72
Treč.  02:31:30 Psalmynas 74-76 Kodėl, Dieve, amžinai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.74
Treč.  02:38:00 Psalmynas 77 Mano balsas kyla pas Dievą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.77
Treč.  02:43:30 Psalmynas 78,1-78,39 Klausykis, mano tauta, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.78
Treč.  02:49:30 Psalmynas 78,40-78,72 Kiek daug kartų jie maištavo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.78
Treč.  02:59:30 Psalmynas 79-81 Dieve, tautos užpuolė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.79
Treč.  03:08:00 Psalmynas 82-84 Dievas užima savo vietą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.82
Treč.  03:14:00 Psalmynas 85-86 VIEŠPATIE, tu gailestingas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.85
Treč.  03:20:00 Psalmynas 87-88 Ant šventojo kalno stovi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.87
Treč.  03:24:00 Psalmynas 89 Giedosiu, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.89
Treč.  03:30:00 Psalmynas 90-92 Viešpatie, tu buvai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.90
Treč.  03:37:00 Psalmynas 93-95 VIEŠPATS yra Karalius; https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.93
Treč.  03:43:00 Psalmynas 96-99 Giedokite VIEŠPAČIUI https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.96
Treč.  03:49:00 Psalmynas 100-102 Džiaugsmingai klegėkite, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.100
Treč.  03:57:00 Psalmynas 103-104 Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.103
Treč.  04:05:00 Psalmynas 105 Dėkokite VIEŠPAČIUI, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.105
Treč.  04:11:00 Psalmynas 106 Šlovinkite VIEŠPATĮ! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.106
Treč.  04:17:30 Psalmynas 107 „Dėkokite VIEŠPAČIUI, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.107
Treč.  04:23:30 Psalmynas 108-109 Mano širdis ištikima, Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.108
Treč.  04:29:30 Psalmynas 110-114 VIEŠPATS tarė mano Viešpačiui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.110
Treč.  04:35:30 Psalmynas 115-118 Ne mums, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.115
Treč.  04:43:30 Psalmynas 119,1-64 Laimingi, kurių kelias https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.119
Treč.  04:52:30 Psalmynas 119,65-128 Tu buvai geras man, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.119
Treč.  05:01:30 Psalmynas 119,129-176 Nuostabūs tavo įsakai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.119
Treč.  05:07:30 Psalmynas 120-125 Būdamas pavojuje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.120
Treč.  05:13:30 Psalmynas 126-130 Kai VIEŠPATS parvedė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.126
Treč.  05:19:30 Psalmynas 131-135 VIEŠPATIE, mano širdis neišdidi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.131
Treč.  05:25:30 Psalmynas 136-138 Dėkokite VIEŠPAČIUI, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.136
Treč.  05:31:30 Psalmynas 139-142 VIEŠPATIE, ištyrei mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.139
Treč.  05:37:30 Psalmynas 143-145 VIEŠPATIE, išgirsk mano maldą! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.143
Treč.  05:44:30 Psalmynas 146-150 Šlovinkite VIEŠPATĮ! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/psa.146
Treč.  05:59:30 Patarlių 1 Saliamono, Dovydo sūnaus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.1
Treč.  06:05:30 Patarlių 2-3 Mano vaike, jei priimsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.2
Treč.  06:11:30 Patarlių 4-5 Vaikai, klausykitės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.4
Treč.  06:17:30 Patarlių 6-7 Mano vaike, jei laidavai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.6
Treč.  06:24:30 Patarlių 8-9 Argi nešaukia Išmintis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.8
Treč.  06:30:30 Patarlių 10 Saliamono patarlės. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.10
Treč.  06:34:30 Patarlių 11-12 Neteisingos svarstyklės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.11
Treč.  06:41:30 Patarlių 13 Išmintingas vaikas brangina https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.13
Treč.  06:46:30 Patarlių 14 Išmintinga moteris https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.14
Treč.  06:52:30 Patarlių 15 Švelnus atsakymas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.15
Treč.  06:57:30 Patarlių 16 Žmogus savo širdyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.16
Treč.  07:03:30 Patarlių 17 Geriau sausa pluta https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.17
Treč.  07:08:30 Patarlių 18 Uždaras žmogus rūpinasi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.18
Treč.  07:12:30 Patarlių 19 Geriau vargšas, kuris https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.19
Treč.  07:16:30 Patarlių 20-21 Vynas išjuokia, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.20
Treč.  07:23:30 Patarlių 22 Geriau turėti gerą vardą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.22
Treč.  07:27:30 Patarlių 23 Kai atsisėdi pietauti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.23
Treč.  07:31:30 Patarlių 24 Blogiems žmonėms https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.24
Treč.  07:35:30 Patarlių 25 Štai dar Saliamono patarlių, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.25
Treč.  07:39:30 Patarlių 26 Kaip sniegas vasarą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.26
Treč.  07:43:30 Patarlių 27 Nesididžiuok rytdiena, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.27
Treč.  07:47:30 Patarlių 28 Nedorėlis bėga, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.28
Treč.  07:51:30 Patarlių 29 Kas dažnai įspėtas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.29
Treč.  07:55:30 Patarlių 30 Agūro, Jakės Masiečio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.30
Treč.  07:59:30 Patarlių 31 Masos karaliaus Lemuelio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/Pro.31
Treč.  08:03:30 Mokytojo 1-2 Mokytojo, Dovydo sūnaus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.1
Treč.  08:11:30 Mokytojo 3-4 Viskam yra metas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.3
Treč.  08:17:30 Mokytojo 5-6 Niekada neskubėk kalbėti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.5
Treč.  08:22:30 Mokytojo 7-8 Geras vardas vertesnis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.7
Treč.  08:29:00 Mokytojo 9-10 Iš tikrųjų, svarstydamas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.9
Treč.  08:35:30 Mokytojo 11-12 Mesk savo duoną į vandenis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ECC.11
Treč.  08:40:30 Giesmių Giesmė 1-2 Saliamono Giesmių giesmė. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/sng.1
Treč.  08:46:30 Giesmių Giesmė 3-5 Savo guoly visą naktį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/sng.3
Treč.  08:59:30 Giesmių Giesmė 6-8 Kur nuėjo tavo mylimasis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/sng.6
Treč.  09:06:30 Izaijo 1 Regėjimas, kurį patyrė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.1
Treč.  09:11:30 Izaijo 2 Žodis, kurį Amoco sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.2
Treč.  09:15:30 Izaijo 3-4 Viešpats, Galybių DIEVAS, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.3
Treč.  09:20:30 Izaijo 5 Tebūna man leista sugiedoti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.5
Treč.  09:26:30 Izaijo 6-7 Karaliaus Uzijo mirties metais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.6
Treč.  09:33:30 Izaijo 8 VIEŠPATS liepė man: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.8
Treč.  09:38:00 Izaijo 9 Tauta, gyvenusi tamsumoje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.9
Treč.  09:42:00 Izaijo 10 Vargas neteisingų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.10
Treč.  09:47:00 Izaijo 11-12 Iš Jesės kelmo išaugs atžala, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.11
Treč.  09:52:00 Izaijo 13 Ištarmė apie Babiloną. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.13
Treč.  09:55:30 Izaijo 14 Pasigailėjęs Jokūbo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.14
Treč.  10:00:00 Izaijo 15-16 Ištarmė apie Moabą. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.15
Treč.  10:05:00 Izaijo 17-18 Ištarmė apie Damaską. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.17
Treč.  10:10:00 Izaijo 19-20 Ištarmė apie Egiptą. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.19
Treč.  10:17:00 Izaijo 21 Ištarmė apie tyrus prie jūros. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.21
Treč.  10:21:30 Izaijo 22 Ištarmė apie Regėjimo slėnį. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.22
Treč.  10:25:30 Izaijo 23 Ištarmė apie Tyrą. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.23
Treč.  10:29:00 Izaijo 24 Štai VIEŠPATS niokoja https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.24
Treč.  10:33:00 Izaijo 25 VIEŠPATIE, tu – mano Dievas; https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.25
Treč.  10:37:30 Izaijo 26-27 Tą dieną Judo šalyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.26
Treč.  10:44:00 Izaijo 28 Vargas Efraimo girtuoklių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.28
Treč.  10:51:00 Izaijo 29 Ak, Arieli, Arieli, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.29
Treč.  10:56:00 Izaijo 30 Vargas maištingiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.30
Treč.  11:02:30 Izaijo 31-32 Vargas tiems, kurie https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.31
Treč.  11:08:30 Izaijo 33 Vargas tau, niokotojau, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.33
Treč.  11:14:00 Izaijo 34-35 Ateikite, tautos, ir išgirskite! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.34
Treč.  11:19:00 Izaijo 36 Keturioliktais karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.36
Treč.  11:25:30 Izaijo 37,1-37,20 Tai išgirdęs, karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.37
Treč.  11:30:30 Izaijo 37,21-37,38 Tada Amoco sūnus Izaijas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.37
Treč.  11:36:30 Izaijo 38-39 Tomis dienomis Ezekijas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.38
Treč.  11:43:00 Izaijo 40 „Paguoskite mano https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.40
Treč.  11:49:00 Izaijo 41 Tylėkite, tolimosios salos, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.41
Treč.  12:00:00 Izaijo 42 „Štai mano tarnas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.42
Treč.  12:05:00 Izaijo 43 O dabar šitaip kalba https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.43
Treč.  12:10:00 Izaijo 44 O dabar klausyk, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.44
Treč.  12:15:30 Izaijo 45 Taip kalba VIEŠPATS https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.45
Treč.  12:21:30 Izaijo 46-47 Belis sukiužo, Nebojas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.46
Treč.  12:27:30 Izaijo 48 Klausykitės štai ko, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.48
Treč.  12:32:30 Izaijo 49 Išgirskite mane, salos, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.49
Treč.  12:39:30 Izaijo 50-51 Taip kalba VIEŠPATS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.50
Treč.  12:48:30 Izaijo 52-53 Atsibusk, atsibusk! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.52
Treč.  12:56:30 Izaijo 54 „Džiaukis, bevaike, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.54
Treč.  13:00:30 Izaijo 55-56 Nagi visi, kurie trokštate, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.55
Treč.  13:06:30 Izaijo 57 Teisusis žūva, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.57
Treč.  13:11:30 Izaijo 58 „Visa gerkle šauk, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.58
Treč.  13:16:00 Izaijo 59 VIEŠPATIES ranka nėra https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.59
Treč.  13:21:00 Izaijo 60 Kelkis, nušvisk! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.60
Treč.  13:26:00 Izaijo 61-62 Viešpaties DIEVO https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.61
Treč.  13:32:00 Izaijo 63-64 Kas ten ateina iš Edomo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.63
Treč.  13:36:30 Izaijo 65 „Aš buvau pasirengęs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.65
Treč.  13:43:00 Izaijo 66 Taip kalba VIEŠPATS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/isa.66
Treč.  13:50:00 Jeremijo 1 Hilkijo sūnaus Jeremijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.1
Treč.  13:53:30 Jeremijo 2 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.2
Treč.  14:02:30 Jeremijo 3 Jeigu vyras paleistų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.3
Treč.  14:09:30 Jeremijo 4 „Jei nori sugrįžti, Izraeli, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.4
Treč.  14:16:00 Jeremijo 5 Paklajokite Jeruzalės gatvėmis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.5
Treč.  14:22:00 Jeremijo 6 Bėkite, Benjamino https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.6
Treč.  14:28:00 Jeremijo 7 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.7
Treč.  14:35:30 Jeremijo 8 Tuo metu, – tai VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.8
Treč.  14:41:00 Jeremijo 9 O kad galėčiau rasti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.9
Treč.  14:47:00 Jeremijo 10 Klausykite žodžio, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.10
Treč.  15:00:00 Jeremijo 11 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.11
Treč.  15:05:30 Jeremijo 12 Teisus tu liktum, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.12
Treč.  15:10:00 Jeremijo 13 Štai ką man sako VIEŠPATS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.13
Treč.  15:15:30 Jeremijo 14 VIEŠPATIES žodis Jeremijui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.14
Treč.  15:21:00 Jeremijo 15 VIEŠPATS tarė man: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.15
Treč.  15:26:00 Jeremijo 16 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.16
Treč.  15:31:00 Jeremijo 17 Judo nuodėmė įrašyta https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.17
Treč.  15:37:30 Jeremijo 18 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.18
Treč.  15:43:00 Jeremijo 19-20 Taip kalba VIEŠPATS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.19
Treč.  15:51:30 Jeremijo 21-22 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.21
Treč.  16:01:30 Jeremijo 23 Vargas ganytojams, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.23
Treč.  16:10:30 Jeremijo 24,1-25,14 VIEŠPATS man parodė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.24
Treč.  16:17:30 Jeremijo 25,15-25,38 Štai ką man sako VIEŠPATS, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.25
Treč.  16:23:30 Jeremijo 26,1-27,11 Judo karaliaus Jošijo sūnaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.26
Treč.  16:32:30 Jeremijo 27,12-28,17 Ir Judo karaliui Zedekijui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.27
Treč.  16:37:30 Jeremijo 29 Štai žodžiai laiško, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.29
Treč.  16:45:30 Jeremijo 30 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.30
Treč.  16:50:00 Jeremijo 31 „Tuo metu, – tai VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.31
Treč.  16:59:30 Jeremijo 32 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.32
Treč.  17:09:30 Jeremijo 33 Antrąkart Jeremiją pasiekė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.33
Treč.  17:14:30 Jeremijo 34 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.34
Treč.  17:18:30 Jeremijo 35 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.35
Treč.  17:24:30 Jeremijo 36 Ketvirtais Judo karaliaus Jošijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.36
Treč.  17:33:00 Jeremijo 37 Dabar karaliavo Jošijo sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.37
Treč.  17:38:30 Jeremijo 38 Matano sūnus Šefatija, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.38
Treč.  17:46:00 Jeremijo 39 Devintų Judo karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.39
Treč.  18:00:00 Jeremijo 40 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.40
Treč.  18:06:00 Jeremijo 41 Atsitiko taip, kad septintą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.41
Treč.  18:12:00 Jeremijo 42 Tuomet visi karių vadai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.42
Treč.  18:19:30 Jeremijo 43 Atsitiko taip, kad Jeremijui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.43
Treč.  18:24:00 Jeremijo 44 Jeremiją pasiekė žodis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.44
Treč.  18:34:00 Jeremijo 45-46 Pranašo Jeremijo žodis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.45
Treč.  18:41:30 Jeremijo 47,1-48,13 VIEŠPATIES žodis Jeremijui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.47
Treč.  18:46:00 Jeremijo 48,14-48,47 Kaip galite sakyti: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.48
Treč.  18:51:30 Jeremijo 49 Apie Amoną. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.49
Treč.  18:59:00 Jeremijo 50 VIEŠPATIES žodis Babilonui, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.50
Treč.  19:08:00 Jeremijo 51,1-51,33 Taip kalba VIEŠPATS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.51
Treč.  19:14:30 Jeremijo 51,34-51,64 „Babilono karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.51
Treč.  19:21:00 Jeremijo 52 Zedekijas buvo dvidešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jer.52
Treč.  19:30:00 Raudų 1 O kokia vieniša https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lam.1
Treč.  19:36:00 Raudų 2 O, kaip pažemino Viešpats https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lam.2
Treč.  19:46:00 Raudų 3 Aš esu žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lam.3
Treč.  19:55:00 Raudų 4 Kaip nublanko auksas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lam.4
Treč.  20:00:00 Raudų 5 Atmink, VIEŠPATIE, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/lam.5
Treč.  20:04:00 Ezechielio 1 Trisdešimtų metų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.1
Treč.  20:11:00 Ezechielio 2-3 Ir jis man tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.2
Treč.  20:20:00 Ezechielio 4-5 Žmogau, imk plytą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.4
Treč.  20:29:30 Ezechielio 6 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.6
Treč.  20:34:30 Ezechielio 7 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.7
Treč.  20:40:00 Ezechielio 8 Atsitiko taip, kad šeštų metų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.8
Treč.  20:46:00 Ezechielio 9-10 Tuomet jis man girdint https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.9
Treč.  21:00:00 Ezechielio 11 Tuomet dvasia pakėlė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.11
Treč.  21:06:30 Ezechielio 12 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.12
Treč.  21:13:00 Ezechielio 13 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.13
Treč.  21:20:00 Ezechielio 14 Keletas vyrų iš Izraelio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.14
Treč.  21:26:00 Ezechielio 15,1-16,22 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.15
Treč.  21:32:30 Ezechielio 16,23-16,63 Po visų savo nedorų darbų, – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.16
Treč.  21:42:00 Ezechielio 17 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.17
Treč.  21:50:00 Ezechielio 18 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.18
Treč.  21:58:00 Ezechielio 19,1-20,17 O tu raudok dėl Izraelio vadų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.19
Treč.  22:05:00 Ezechielio 20,18-20,44 O jų vaikams dykumoje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.20
Treč.  22:12:00 Ezechielio 21 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.21
Treč.  22:22:00 Ezechielio 22 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.22
Treč.  22:29:30 Ezechielio 23,1-23,31 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.23
Treč.  22:35:30 Ezechielio 23,32-23,48 Taip kalba Viešpats DIEVAS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.23
Treč.  22:41:30 Ezechielio 24 Devintų metų dešimto https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.24
Treč.  22:47:30 Ezechielio 25 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.25
Treč.  22:53:30 Ezechielio 26 Vienuoliktų metų mėnesio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.26
Treč.  22:59:00 Ezechielio 27 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.27
Treč.  23:05:30 Ezechielio 28 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.28
Treč.  23:11:30 Ezechielio 29 Dešimtų metų dešimto https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.29
Treč.  23:15:30 Ezechielio 30 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.30
Treč.  23:21:30 Ezechielio 31 Vienuoliktų metų trečio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.31
Treč.  23:27:30 Ezechielio 32 Dvyliktų metų dvylikto https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.32
Treč.  23:36:30 Ezechielio 33 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.33
Treč.  23:46:30 Ezechielio 34 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.34
Ketv.  00:00:00 Ezechielio 35 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.35
Ketv.  00:03:30 Ezechielio 36 O tu, žmogau, pranašauk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.36
Ketv.  00:12:30 Ezechielio 37 VIEŠPATIES ranka palietė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.37
Ketv.  00:19:30 Ezechielio 38 Mane pasiekė VIEŠPATIES https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.38
Ketv.  00:26:30 Ezechielio 39 O tu, žmogau, pranašauk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.39
Ketv.  00:34:30 Ezechielio 40,1-40,27 Dvidešimt penktų mūsų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.40
Ketv.  00:40:30 Ezechielio 40,28-40,49 Tuomet jis vedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.40
Ketv.  00:46:30 Ezechielio 41 Tuomet jis privedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.41
Ketv.  00:53:00 Ezechielio 42 Tuomet jis vedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.42
Ketv.  00:58:00 Ezechielio 43 Tuomet jis atvedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.43
Ketv.  01:06:00 Ezechielio 44 Tuomet jis parvedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.44
Ketv.  01:13:00 Ezechielio 45 Dalydami burtų keliu kraštą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.45
Ketv.  01:20:00 Ezechielio 46 Taip kalba Viešpats DIEVAS: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.46
Ketv.  01:27:00 Ezechielio 47 Tuomet jis vėl nuvedė mane https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.47
Ketv.  01:32:00 Ezechielio 48 Štai giminių vardai. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/EZK.48
Ketv.  01:40:00 Danieliaus 1 Trečiais Judo karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.1
Ketv.  01:45:30 Danieliaus 2,1-2,24 Antrais savo karaliavimo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.2
Ketv.  01:51:30 Danieliaus 2,25-2,49 Tuomet Arjochas skubiai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.2
Ketv.  01:58:30 Danieliaus 3,1-3,30 Karalius Nebukadnecaras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.3
Ketv.  02:08:00 Danieliaus 3,31-4,34 „Karalius Nebukadnecaras – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.3
Ketv.  02:19:00 Danieliaus 5 Karalius Belšacaras iškėlė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.5
Ketv.  02:27:30 Danieliaus 6 Darijus Medas gavo karalystę, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.6
Ketv.  02:36:00 Danieliaus 7 Pirmais Babilono karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.7
Ketv.  02:44:00 Danieliaus 8 Po šio pirmojo regėjimo aš, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.8
Ketv.  03:00:00 Danieliaus 9 Pirmais Ahasvero sūnaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.9
Ketv.  03:08:30 Danieliaus 10 Trečiais Persijos karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.10
Ketv.  03:13:30 Danieliaus 11 O aš pirmais Darijaus Medo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.11
Ketv.  03:25:30 Danieliaus 12 Anuo metu pasirodys Mykolas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/dan.12
Ketv.  03:29:00 Ozėjo 1-2 VIEŠPATIES žodis, pasiekęs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.1
Ketv.  03:36:00 Ozėjo 3-4 VIEŠPATS tarė man: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.3
Ketv.  03:41:00 Ozėjo 5,1-7,3 Išgirskite tai, kunigai! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.5
Ketv.  03:46:00 Ozėjo 7,4-8,14 Jie visi yra svetimautojai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.7
Ketv.  03:52:30 Ozėjo 9 Nesilinksmink, Izraeli, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.9
Ketv.  03:56:30 Ozėjo 10 Izraelis – vešlus vynmedis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.10
Ketv.  04:00:30 Ozėjo 11-12 Kai Izraelis buvo vaikas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.11
Ketv.  04:06:00 Ozėjo 13-14 Efraimas kalbėdamas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hos.13
Ketv.  04:11:30 Joelio 1,1-2,11 VIEŠPATIES žodis Petuelio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jol.1
Ketv.  04:17:30 Joelio 2,12-3,5 „Tačiau dabar, – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jol.2
Ketv.  04:22:30 Joelio 4 Iš tikrųjų tomis dienomis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jol.4
Ketv.  04:27:30 Amoso 1-2 Amoso, vieno iš Tekojos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/amo.1
Ketv.  04:34:00 Amoso 3,1-5,10 „Klausykitės žodžio, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/amo.3
Ketv.  04:40:30 Amoso 5,11-7,9 Kadangi trypėte vargšą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/amo.5
Ketv.  04:48:00 Amoso 7,10-9,15 Tuomet Betelio kunigas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/amo.7
Ketv.  04:57:30 Abdijo 1 Abdijo regėjimas. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/oba.1
Ketv.  05:02:30 Jonos 1-2 Amitajo sūnų Joną https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JON.1
Ketv.  05:10:30  Jonos 3-4 Antrąkart Joną pasiekė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JON.3
Ketv.  05:17:30 Michėjo 1-2 VIEŠPATIES žodis Michėjui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mic.1
Ketv.  05:24:30 Michėjo 3-4 Aš tariau: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mic.3
Ketv.  05:31:30 Michėjo 5-6 O iš tavęs, Efratos Betliejau, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mic.5
Ketv.  05:38:00 Michėjo 7 Vargas man! Aš kaip https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mic.7
Ketv.  05:44:00 Nahumo 1-2 Ištarmė Ninevei. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NAM.1
Ketv.  05:49:30 Nahumo 3 Ak! Kruvinasis miestas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/NAM.2
Ketv.  05:59:30 Habakuko 1,1-2,4 Ištarmė, kurią pranašas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hab.1
Ketv.  06:03:30 Habakuko 2,5-3,19 Turtas tikrai apgaulus; https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hab.2
Ketv.  06:09:30 Sofonijo 1-2 VIEŠPATIES žodis Ezekijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zep.1
Ketv.  06:16:30 Sofonijo 3 Vargas maištaujančiam, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zep.3
Ketv.  06:21:30 Agėjo 1-2 Antrų karaliaus Darijaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/hag.1
Ketv.  06:31:30 Zacharijo 1 Antrų karaliaus Darijaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.1
Ketv.  06:38:00 Zacharijo 2 Pakėliau akis ir regėjau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.2
Ketv.  06:42:30 Zacharijo 3-4 Tuomet jis parodė man https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.3
Ketv.  06:49:00 Zacharijo 5-6 Vėl pakėliau akis ir regėjau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.5
Ketv.  06:55:30 Zacharijo 7-8 Ketvirtų karaliaus Darijaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.7
Ketv.  07:08:00 Zacharijo 9-10 VIEŠPATIES žodis pasiekė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.9
Ketv.  07:15:30 Zacharijo 11-12 Atidaryk, Libane, savo duris, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.11
Ketv.  07:22:00 Zacharijo 13-14 Tą dieną Dovydo namams https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/zec.13
Ketv.  07:31:30 Malachijo 1 Viešpaties žodis Izraeliui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mal.1
Ketv.  07:37:30 Malachijo 2 O dabar, kunigai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mal.2
Ketv.  07:42:30 Malachijo 3 „Tikėk manimi! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mal.3
Ketv.  07:49:30 Tobito 1 Šioje knygoje pasakojama https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.1
Ketv.  07:56:30 Tobito 2 Taigi karaliui Asarhadonui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.2
Ketv.  08:03:00 Tobito 3 Tuomet širdgėlos apimtas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.3
Ketv.  08:07:00 Tobito 4 Tą pačią dieną Tobitas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.4
Ketv.  08:13:30 Tobito 5 Tobijas savo tėvui Tobitui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.5
Ketv.  08:22:00 Tobito 6 Vaikinui iškeliavus drauge https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.6
Ketv.  08:29:30 Tobito 7 Įėjus į Ekbataną, Tobijas tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.7
Ketv.  08:37:00 Tobito 8 Baigę valgyti ir gerti, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.8
Ketv.  08:44:30 Tobito 9-10 Tada Tobijas, pasišaukęs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.9
Ketv.  09:00:00 Tobito 11-12 Prisiartinus prie Kaserino, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.11
Ketv.  09:08:30 Tobito 13,1-14,1 Tada Tobitas tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.13
Ketv.  09:13:00 Tobito 14,2-15 Tobitas mirė ramybėje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/tob.14
Ketv.  09:20:30 Juditos 1 Tai buvo dvyliktieji https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.1
Ketv.  09:25:30 Juditos 2 Aštuonioliktų metų pirmo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.2
Ketv.  09:31:30 Juditos 3-4 Tad jie siuntė pas jį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.3
Ketv.  09:38:30 Juditos 5 Asirų karvedžiui Holofernui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.5
Ketv.  09:45:30 Juditos 6 Aprimus triukšmui, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.6
Ketv.  09:52:30 Juditos 7 Kitą dieną Holofernas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.7
Ketv.  10:01:30 Juditos 8 Tomis dienomis apie tai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.8
Ketv.  10:11:30 Juditos 9 Judita puolė kniūbsčia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.9
Ketv.  10:16:30 Juditos 10 Vos liovusi šauktis Izraelio https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.10
Ketv.  10:24:00 Juditos 11 Tuomet Holofernas jai tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.11
Ketv.  10:31:30 Juditos 12 Tuomet jis paliepė nuvesti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.12
Ketv.  10:36:30 Juditos 13 Kai jau buvo vėlu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.13
Ketv.  10:41:30 Juditos 14,1-15-7 Tada Judita tarė jiems: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.14
Ketv.  10:47:30 Juditos 15,8-16,25 Tada vyriausiasis kunigas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/jdt.15
Ketv.  10:57:30 Esteros (graikiškoji) A Antrų Artakserkso Didžiojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.1
Ketv.  11:00:30 Esteros (graikiškoji) 1 Tai įvyko Artakserkso https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.1
Ketv.  11:06:30 Esteros (graikiškoji) 2 Po šių įvykių karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.2
Ketv.  11:12:30 Esteros (graikiškoji) 3,1-3,13 Po šių įvykių karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.3
Ketv.  11:16:30 Esteros (graikiškoji) B Štai to laiško nuorašas: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.3
Ketv.  11:20:30 Esteros (graikiškoji) 3,14-4,17 Šio rašto nuorašas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.3
Ketv.  11:25:30 Esteros (graikiškoji) C Mardochajas meldėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.4
Ketv.  11:31:30 Esteros (graikiškoji) D-5 Trečią dieną, baigusi melstis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.4
Ketv.  11:37:30 Esteros (graikiškoji) 6 Tą naktį Viešpats neleido https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.6
Ketv.  11:41:30 Esteros (graikiškoji) 7-8 Taigi karalius ir Hamanas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.7
Ketv.  11:47:30 Esteros (graikiškoji) E Štai to laiško nuorašas: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.8
Ketv.  11:59:30 Esteros (graikiškoji) 8,13-9,19 Šio įsako nuorašai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.8
Ketv.  12:05:30 Esteros (graikiškoji) 9,20-F,11 Surašęs visus šiuos įvykius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/ESG.9
Ketv.  12:15:30 Makabiejų  pirma 1,1-1,28 Atžygiavęs iš Kitimų krašto https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.1
Ketv.  12:21:00 Makabiejų  pirma 1,29-1,64 Dvejiems metams praėjus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.1
Ketv.  12:27:30 Makabiejų  pirma 2,1-2,28 Tomis dienomis Simeono https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.2
Ketv.  12:34:00 Makabiejų  pirma 2,29-2,70 Daug žmonių, ieškančių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.2
Ketv.  12:40:30 Makabiejų  pirma 3,1-3,26 Tada jo sūnus, vadinamas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.3
Ketv.  12:45:00 Makabiejų  pirma 3,27-3,60 Gavęs žinią apie šiuos įvykius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.3
Ketv.  12:53:30 Makabiejų  pirma 4,1-4,35 Gorgijas pasiėmė penkis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.4
Ketv.  13:00:30 Makabiejų  pirma 4,36-4,61 Tada Judas ir jo broliai tarė: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.4
Ketv.  13:05:30 Makabiejų  pirma 5,1-5,20 Sužinoję, kad aukuras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.5
Ketv.  13:09:30 Makabiejų  pirma 5,21-5,44 Simonas nužygiavo į Galilėją https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.5
Ketv.  13:15:00 Makabiejų  pirma 5,45-5,68 Po to Judas surinko visus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.5
Ketv.  13:22:00 Makabiejų  pirma 6,1-6,27 Tuo tarpu karalius Antiochas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.6
Ketv.  13:28:00 Makabiejų  pirma 6,28-6,47 Tai girdėdamas karalius įtūžo. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.6
Ketv.  13:33:00 Makabiejų  pirma 6,48-6,63 Po to dalis karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.6
Ketv.  13:38:00 Makabiejų  pirma 7,1-7,25 Šimtas penkiasdešimt pirmais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.7
Ketv.  13:42:30 Makabiejų  pirma 7,26-7,50 Tada karalius išsiuntė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.7
Ketv.  13:47:30 Makabiejų  pirma 8 Judas buvo girdėjęs apie https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.8
Ketv.  13:55:30 Makabiejų  pirma 9,1-9,42 Sužinojęs, kad Nikanoras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.9
Ketv.  14:03:30 Makabiejų  pirma 9,43-9,73 Apie tai išgirdęs Bakchidas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.9
Ketv.  14:11:30 Makabiejų  pirma 10,1-10,45 Šimtas šešiasdešimtais metais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.10
Ketv.  14:20:30 Makabiejų  pirma 10,46-10,66 Jehonatanas ir žmonės, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.10
Ketv.  14:25:00 Makabiejų  pirma 10,67-10,89 Šimtas šešiasdešimt penktais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.10
Ketv.  14:29:30 Makabiejų  pirma 11,1-11,19 Tuo tarpu Egipto karalius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.11
Ketv.  14:34:00 Makabiejų  pirma 11,20-11,53 Tomis dienomis Jehonatanas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.11
Ketv.  14:41:00 Makabiejų  pirma 11,54-11,74 Tada sugrįžo Trifonas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.11
Ketv.  14:45:30 Makabiejų  pirma 12,1-12,23 Matydamas, kad laikas jam https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.12
Ketv.  14:59:30 Makabiejų  pirma 12,24-12,53 Jehonataną pasiekė žinia, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.12
Ketv.  15:06:30 Makabiejų  pirma 13,1-13,30 Simonas išgirdo, kad Trifonas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.13
Ketv.  15:13:30 Makabiejų  pirma 13,31-13,53 Trifonas klastingai elgėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.13
Ketv.  15:20:30 Makabiejų  pirma 14,1-14,24 Šimtas septyniasdešimt https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.14
Ketv.  15:26:30 Makabiejų  pirma 14,25-14,49 Girdėdami apie tuos dalykus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.14
Ketv.  15:33:30 Makabiejų  pirma 15,1-15,24 Karaliaus Demetrijo sūnus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.15
Ketv.  15:38:30 Makabiejų  pirma 15,25-15,41 Tuo tarpu karalius Antiochas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.15
Ketv.  15:43:30 Makabiejų  pirma 16 Atvykęs iš Gezero, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1MA.16
Ketv.  15:49:30 Makabiejų  antra 1 „Jeruzalės ir Judo krašto žydai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.1
Ketv.  15:57:30 Makabiejų antra 2 Įrašuose randame, kad https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.2
Ketv.  16:06:30 Makabiejų antra 3,1-3,21 Vyriausiojo kunigo Onijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.3
Ketv.  16:12:30 Makabiejų antra 3,22-3,40 Jiems maldaujant visagalį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.3
Ketv.  16:28:30 Makabiejų antra 4,1-4,22 Mes papasakojome, kaip https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.4
Ketv.  16:35:30 Makabiejų antra 4,23-4,50 Praėjus trejiems metams, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.4
Ketv.  16:43:30 Makabiejų antra 5 Maždaug tuo metu Antiochas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.5
Ketv.  16:51:30 Makabiejų antra 6,1-6,17 Netrukus po to karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.6
Ketv.  16:55:30 Makabiejų antra 6,18-6,31 Eleazaras, vienas žymiausių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.6
Ketv.  16:59:30 Makabiejų antra 7,1-7,23 Atsitiko taip, kad ir septyni https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.7
Ketv.  17:05:00 Makabiejų antra 7,24-7,42 Antiochas jautė, kad į jį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.7
Ketv.  17:10:30 Makabiejų antra 8,1-8,20 Tuo tarpu Judas, žinomas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.8
Ketv.  17:15:30 Makabiejų antra 8,21-8,36 Tokiais pasakojimais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.8
Ketv.  17:20:30 Makabiejų antra 9 Atsitiko taip, kad maždaug https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.9
Ketv.  17:28:30 Makabiejų antra 10,1-10,23 Makabiejus ir jo vyrai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.10
Ketv.  17:34:30 Makabiejų antra 10,24-10,38 Timotiejus, jau anksčiau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.10
Ketv.  17:38:30 Makabiejų antra 11,1-11,21 Tuojau po to karaliaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.11
Ketv.  17:43:30 Makabiejų antra 11,22-11,38 Karaliaus laiške buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.11
Ketv.  17:47:30 Makabiejų antra 12,1-12,26 Po šių susitarimų Lisijas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.12
Ketv.  17:59:30 Makabiejų antra 12,27-12,45 Nugalėjęs juos ir sunaikinęs, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.12
Ketv.  18:05:30 Makabiejų antra 13 Šimtas keturiasdešimtais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.13
Ketv.  18:13:30 Makabiejų antra 14,1-14,25 Po trejų metų Judas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.14
Ketv.  18:20:30 Makabiejų antra 14,26-14,46 Bet Alkimas, patyręs apie jų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.14
Ketv.  18:26:30 Makabiejų antra 15,1-15,16 Išgirdęs, kad Judas ir jo vyrai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.15
Ketv.  18:30:30 Makabiejų antra 15,17-15,39 Padrąsinti Judo žodžių, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2MA.15
Ketv.  18:38:30 Išminties 1-2 Mylėkite teisumą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.1
Ketv.  18:44:30 Išminties 3-4 Tačiau teisiųjų sielos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.3
Ketv.  18:50:30 Išminties 5-6 Tuomet teisusis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.5
Ketv.  18:57:00 Išminties 7 Ir aš iš tikrųjų esu marus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.7
Ketv.  19:04:00 Išminties 8-9 Mylėjau ją ir jos ieškojau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.8
Ketv.  19:08:00 Išminties 10 Išmintis globojo pirmąjį https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.10
Ketv.  19:12:00 Išminties 11 Išmintis dovanojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.11
Ketv.  19:16:00 Išminties 12 Tavo nemari dvasia yra visur! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.12
Ketv.  19:20:00 Išminties 13 Iš prigimties kvaili https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.13
Ketv.  19:24:00 Išminties 14 Koks kitas žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.14
Ketv.  19:29:00 Išminties 15 O tu, mūsų Dieve, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.15
Ketv.  19:33:00 Išminties 16 Todėl jie buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.16
Ketv.  19:38:00 Išminties 17 Dideli ir neperprantami https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.17
Ketv.  19:42:00 Išminties 18 O tavo šventiesiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.18
Ketv.  19:47:00 Išminties 19 Bet negailestingas pyktis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/wis.19
Ketv.  19:52:00 Siracido Pratarmė-1 Daug svarbių tiesų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.1
Ketv.  19:57:00 Siracido 2-3 Mano vaike, jei nori https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.2
Ketv.  20:03:00 Siracido 4 Mano vaike, neatsakyk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.4
Ketv.  20:07:00 Siracido 5-6 Nepasitikėk savo turtais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.5
Ketv.  20:14:00 Siracido 7 Nedaryk pikta, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.7
Ketv.  20:19:00 Siracido 8-9 Nesigalynėk su didžiūnu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.8
Ketv.  20:24:00 Siracido 10 Išmintingas valdovas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.10
Ketv.  20:28:30 Siracido 11 Neturtingo žmogaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.11
Ketv.  20:32:30 Siracido 12-13 Jei darai gera, žinok, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.12
Ketv.  20:39:00 Siracido 14-15 Laimingas žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.14
Ketv.  20:45:00 Siracido 16 Netrokšk turėti daug https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.16
Ketv.  20:49:00 Siracido 17 Viešpats žmogų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.17
Ketv.  21:00:00 Siracido 18,1-19,17 Amžinasis sukūrė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.18
Ketv.  21:04:00 Siracido 19,18-20,31 Pagarbi Viešpaties baimė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.19
Ketv.  21:12:00 Siracido 21 Nusidėjai, mano vaike? https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.21
Ketv.  21:17:00 Siracido 22 Tinginys panašus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.22
Ketv.  21:21:00 Siracido 23 Viešpatie, Tėve ir mano https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.23
Ketv.  21:26:00 Siracido 24 Išmintis pati gieda https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.24
Ketv.  21:31:00 Siracido 25 Trys dalykai mane džiugina, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.25
Ketv.  21:35:00 Siracido 26 Laimingas geros žmonos vyras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.26
Ketv.  21:39:00 Siracido 27,1-27,29 Daugelis nusidėjo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.27
Ketv.  21:43:00 Siracido 27,30-28,26 Apmaudas ir pyktis – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.27
Ketv.  21:47:00 Siracido 29 Kas savo artimui skolina, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.29
Ketv.  21:52:00 Siracido 30 Kas myli savo vaiką, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.30
Ketv.  21:56:00 Siracido 31 Nemiga dėl turto nualina https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.31
Ketv.  22:00:00 Siracido 32 Jeigu esi išrinktas vadovauti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.32
Ketv.  22:03:30 Siracido 33 Žmogaus, kuris pagarbiai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.33
Ketv.  22:08:30 Siracido 34 Tuščios ir apgaulingos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.34
Ketv.  22:12:30 Siracido 35 Žmogus, kuris https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.35
Ketv.  22:16:00 Siracido 36 Ateik mums į pagalbą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.36
Ketv.  22:20:00 Siracido 37 Kiekvienas draugas sako: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.37
Ketv.  22:24:00 Siracido 38 Brangink gydytoją, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.38
Ketv.  22:30:00 Siracido 39 Koks nepaprastas žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.39
Ketv.  22:35:00 Siracido 40 Didelis nerimas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.40
Ketv.  22:40:00 Siracido 41 O mirtie! Kaip kartu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.41
Ketv.  22:44:00 Siracido 42 O šių dalykų nesigėdyk, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.42
Ketv.  22:49:30 Siracido 43 Aukštųjų valdų grožis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.43
Ketv.  22:54:30 Siracido 44 Dabar šlovinkime https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.44
Ketv.  22:58:30 Siracido 45 Iš Jokūbo Viešpats leido https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.45
Ketv.  23:03:30 Siracido 46 Jozuė, Nūno sūnus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.46
Ketv.  23:07:30 Siracido 47 Po jo atėjo Natanas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.47
Ketv.  23:11:30 Siracido 48 Tada pakilo Elijas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.48
Ketv.  23:15:30 Siracido 49 Jošijo vardas – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.49
Ketv.  23:19:00 Siracido 50 Didis tarp savo brolių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.50
Ketv.  23:25:00 Siracido 51 Dėkoju tau, Viešpatie https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/SIR.51
Ketv.  23:30:00 Barucho 1 Tai žodžiai knygos, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.1
Ketv.  23:37:00 Barucho 2 Todėl Viešpats įvykdė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.2
Ketv.  23:45:00 Barucho 3 Visagali Viešpatie, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.3
Penkt.  00:00:00 Barucho 4-5 Ji – Dievo įsakymų knyga, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.4
Penkt.  00:06:00 Barucho 6,1-6,39 Nuorašas laiško, Jeremijo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.6
Penkt.  00:14:00 Barucho 6,40-6,72 Net patys chaldėjai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/bar.6
Penkt.  00:21:00 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 3,24-3,45 Jie vaikštinėjo liepsnose, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.3
Penkt.  00:25:30 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 3,46-3,90 Tuo tarpu juos įmetusieji https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.3
Penkt.  00:34:00 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 13,1-13,43 Babilone gyveno žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.13
Penkt.  00:42:00 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 13,44-13,64 Viešpats išgirdo jos šauksmą. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.13
Penkt.  00:47:00 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 14,1-14,22 Kai karalius Astiagas buvo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.14
Penkt.  00:52:30 Danieliaus (graikiškieji skyriai) 14,23-14,42 Ten buvo ir didžiulis Slibinas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/DAG.14
Penkt.  00:56:30 Evangelija pagal Matą 1-2 Jėzaus Kristaus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.1
Penkt.  01:03:00 Evangelija pagal Matą 3-4 Anomis dienomis pasirodė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.3
Penkt.  01:09:30 Evangelija pagal Matą 5,1-5,26 Matydamas minias, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.5
Penkt.  01:14:00 Evangelija pagal Matą 5,27-5,48 Jūs esate girdėję, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.5
Penkt.  01:18:30 Evangelija pagal Matą 6 Venkite daryti savo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.6
Penkt.  01:25:30 Evangelija pagal Matą 7 Neteiskite, kad nebūtumėte https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.7
Penkt.  01:30:30 Evangelija pagal Matą 8 Kai Jėzus leidosi nuo kalno, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.8
Penkt.  01:36:30 Evangelija pagal Matą 9 Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.9
Penkt.  01:44:30 Evangelija pagal Matą 10 Pasišaukęs dvylika mokinių, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.10
Penkt.  01:52:30 Evangelija pagal Matą 11 Baigęs nurodymus dvylikai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.11
Penkt.  01:58:30 Evangelija pagal Matą 12,1-12,42 Anuo metu šabo dieną Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.12
Penkt.  02:04:30 Evangelija pagal Matą 12,43-13,23 Netyroji dvasia, išėjusi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.12
Penkt.  02:08:30 Evangelija pagal Matą 13,24-13,58 Jis pateikė jiems kitą palyginimą: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.13
Penkt.  02:20:30 Evangelija pagal Matą 14 Anuo metu gandas apie Jėzų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.14
Penkt.  02:26:30 Evangelija pagal Matą 15 Kartą prie Jėzaus prisiartino https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.15
Penkt.  02:33:30 Evangelija pagal Matą 16 Čia pas jį atėjo fariziejų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.16
Penkt.  02:40:30 Evangelija pagal Matą 17 Po šešių dienų Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.17
Penkt.  02:46:30 Evangelija pagal Matą 18 Aną valandą prie Jėzaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.18
Penkt.  02:59:30 Evangelija pagal Matą 19 Pabaigęs šias kalbas, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.19
Penkt.  03:06:30 Evangelija pagal Matą 20 Dangaus karalystė panaši https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.20
Penkt.  03:13:30 Evangelija pagal Matą 21 Kai jie prisiartino https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.21
Penkt.  03:22:30 Evangelija pagal Matą 22 Jėzus vėl ėmė kalbėti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.22
Penkt.  03:30:00 Evangelija pagal Matą 23 Anuomet Jėzus kreipėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.23
Penkt.  03:38:00 Evangelija pagal Matą 24 Išėjęs iš šventyklos, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.24
Penkt.  03:48:00 Evangelija pagal Matą 25 Tada dangaus karalystė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.25
Penkt.  03:57:00 Evangelija pagal Matą 26,1-26,35 Baigęs visas tas kalbas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.26
Penkt.  04:04:00 Evangelija pagal Matą 26,36-26,75 Netrukus Jėzus su jais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.26
Penkt.  04:11:00 Evangelija pagal Matą 27,1-27,31 Rytui išaušus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.27
Penkt.  04:17:30 Evangelija pagal Matą 27,32-27,66 Eidami jie sutiko žmogų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.27
Penkt.  04:25:00 Evangelija pagal Matą 28 Po šabo, auštant https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mat.28
Penkt.  04:29:00 Evangelija pagal Morkų 1 Jėzaus Kristaus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.1
Penkt.  04:37:00 Evangelija pagal Morkų 2 Po kelių dienų, kai Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.2
Penkt.  04:44:00 Evangelija pagal Morkų 3 Jėzus vėl atėjo į sinagogą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.3
Penkt.  04:50:00 Evangelija pagal Morkų 4 Jėzus vėl ėmė mokyti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.4
Penkt.  04:58:00 Evangelija pagal Morkų 5 Jie priplaukė ežero krantą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.5
Penkt.  05:06:00 Evangelija pagal Morkų 6,1-6,29 Išvykęs iš ten Jėzus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.6
Penkt.  05:12:00 Evangelija pagal Morkų 6,30-6,56 Apaštalai susirinko pas Jėzų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.6
Penkt.  05:19:00 Evangelija pagal Morkų 7 Pas Jėzų susirenka fariziejų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.7
Penkt.  05:26:00 Evangelija pagal Morkų 8 Anomis dienomis vėl https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.8
Penkt.  05:34:00 Evangelija pagal Morkų 9 Jis dar jiems kalbėjo: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.9
Penkt.  05:44:00 Evangelija pagal Morkų 10,1-10,31 Jėzus, iškeliavęs iš ten https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.10
Penkt.  05:49:00 Evangelija pagal Morkų 10,32-10,52 Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.10
Penkt.  06:00:00 Evangelija pagal Morkų 11 Prisiartinęs prie Jeruzalės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.11
Penkt.  06:08:00 Evangelija pagal Morkų 12,1-12,27 Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.12
Penkt.  06:14:00 Evangelija pagal Morkų 12,28-12,44 Vienas Rašto aiškintojas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.12
Penkt.  06:18:00 Evangelija pagal Morkų 13 Jam išeinant iš šventyklos, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.13
Penkt.  06:25:00 Evangelija pagal Morkų 14,1-14,31 Iki Velykų ir Neraugintosios https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.14
Penkt.  06:31:00 Evangelija pagal Morkų 14,32-14,72 Jie atėjo į ūkį, vadinamą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.14
Penkt.  06:39:00 Evangelija pagal Morkų 15 Anksti rytą aukštieji kunigai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.15
Penkt.  06:47:00 Evangelija pagal Morkų 16 Šabui praėjus, Marija https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/mrk.16
Penkt.  06:51:00 Evangelija pagal Luką 1,1-1,38 Daugelis jau yra mėginę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.1
Penkt.  06:57:00 Evangelija pagal Luką 1,39-1,80 Tomis dienomis Marija https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.1
Penkt.  07:04:00 Evangelija pagal Luką 2 Anomis dienomis išėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.2
Penkt.  07:13:00 Evangelija pagal Luką 3 Penkioliktais ciesoriaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.3
Penkt.  07:19:00 Evangelija pagal Luką 4 Kupinas Šventosios Dvasios https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.4
Penkt.  07:27:00 Evangelija pagal Luką 5 Kartą, kai minios veržėsi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.5
Penkt.  07:35:00 Evangelija pagal Luką 6,1-6,26 Vieną šabą, Jėzui einant https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.6
Penkt.  07:41:00 Evangelija pagal Luką 6,27-6,49 Bet jums, kurie klausotės, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.6
Penkt.  07:47:00 Evangelija pagal Luką 7,1-7,23 Baigęs visus tuos pamokymus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.7
Penkt.  07:52:00 Evangelija pagal Luką 7,24-7,50 Jono pasiuntiniams nuėjus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.7
Penkt.  07:58:00 Evangelija pagal Luką 8,1-8,25 Jėzus keliavo per miestus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.8
Penkt.  08:04:00 Evangelija pagal Luką 8,26-8,56 Jie atplaukė į gergeziečių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.8
Penkt.  08:11:00 Evangelija pagal Luką 9,1-9,27 Sukvietęs Dvylika, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.9
Penkt.  08:17:00 Evangelija pagal Luką 9,28-9,62 Praslinkus maždaug https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.9
Penkt.  08:24:00 Evangelija pagal Luką 10 Paskui Viešpats paskyrė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.10
Penkt.  08:33:00 Evangelija pagal Luką 11 Kartą Jėzus vienoje vietoje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.11
Penkt.  08:42:00 Evangelija pagal Luką 12,1-12,32 Tuo tarpu susirinko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.12
Penkt.  08:47:00 Evangelija pagal Luką 12,33-12,59 Išparduokite savo turtą https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.12
Penkt.  09:00:00 Evangelija pagal Luką 13 Tuo pačiu metu atėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.13
Penkt.  09:06:00 Evangelija pagal Luką 14 Kartą šabo dieną Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.14
Penkt.  09:13:00 Evangelija pagal Luką 15 Pas Jėzų rinkdavosi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.15
Penkt.  09:20:30 Evangelija pagal Luką 16 Paskui Jėzus kalbėjo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.16
Penkt.  09:28:00 Evangelija pagal Luką 17 Jėzus kalbėjo savo mokiniams https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.17
Penkt.  09:35:00 Evangelija pagal Luką 18 Jėzus pasakė jiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.18
Penkt.  09:42:30 Evangelija pagal Luką 19 Atvykęs į Jerichą, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.19
Penkt.  09:50:00 Evangelija pagal Luką 20 Vieną dieną Jėzui mokant https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.20
Penkt.  09:58:00 Evangelija pagal Luką 21 Pakėlęs akis, Jėzus išvydo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.21
Penkt.  10:04:00 Evangelija pagal Luką 22,1-22,38 Buvo arti Neraugintosios https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.22
Penkt.  10:10:00 Evangelija pagal Luką 22,39-22,71 Išėjęs iš ten, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.22
Penkt.  10:15:00 Evangelija pagal Luką 23,1-23,25 Visas susirinkimas atsistojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.23
Penkt.  10:19:00 Evangelija pagal Luką 23,26-23,56 Vesdami Jėzų, jie sulaikė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.23
Penkt.  10:24:00 Evangelija pagal Luką 24 Pirmąją savaitės dieną, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/luk.24
Penkt.  10:32:00 Evangelija pagal Joną 1 Pradžioje buvo Žodis. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.1
Penkt.  10:39:00 Evangelija pagal Joną 2 Trečią dieną Galilėjos Kanoje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.2
Penkt.  10:44:00 Evangelija pagal Joną 3 Buvo vienas fariziejus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.3
Penkt.  10:51:00 Evangelija pagal Joną 4 Sužinojęs, kad fariziejai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.4
Penkt.  11:01:00 Evangelija pagal Joną 5 Kiek vėliau buvo žydų šventė, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.5
Penkt.  11:10:00 Evangelija pagal Joną 6,1-6,33 Jėzus nuvyko anapus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.6
Penkt.  11:17:00 Evangelija pagal Joną 6,34-6,71 Tada jie ėmė prašyti: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.6
Penkt.  11:24:00 Evangelija pagal Joną 7,1-7,24 Tada Jėzus vaikščiojo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.7
Penkt.  11:29:00 Evangelija pagal Joną 7,25-7,53 Kai kurie Jeruzalės gyventojai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.7
Penkt.  11:34:00 Evangelija pagal Joną 8,1-8,30 Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.8
Penkt.  11:40:30 Evangelija pagal Joną 8,31-8,59 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.8
Penkt.  11:47:00 Evangelija pagal Joną 9 Eidamas pro šalį, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.9
Penkt.  12:00:00 Evangelija pagal Joną 10 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.10
Penkt.  12:08:00 Evangelija pagal Joną 11 Buvo vienas ligonis – Lozorius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.11
Penkt.  12:18:00 Evangelija pagal Joną 12 Šešioms dienoms belikus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.12
Penkt.  12:28:00 Evangelija pagal Joną 13 Tai buvo prieš Velykų šventes. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.13
Penkt.  12:36:00 Evangelija pagal Joną 14 Tegul neišsigąsta jūsų širdys! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.14
Penkt.  12:43:00 Evangelija pagal Joną 15 Aš esu tikrasis vynmedis, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.15
Penkt.  12:49:00 Evangelija pagal Joną 16 Aš jums tai paskelbiau, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.16
Penkt.  12:56:00 Evangelija pagal Joną 17 Tai pasakęs, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.17
Penkt.  13:02:00 Evangelija pagal Joną 18 Baigęs kalbėti, Jėzus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.18
Penkt.  13:09:00 Evangelija pagal Joną 19 Tuomet Pilotas ėmė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.19
Penkt.  13:18:00 Evangelija pagal Joną 20 Pirmąją savaitės dieną, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.20
Penkt.  13:24:30 Evangelija pagal Joną 21 Paskui Jėzus vėl pasirodė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JHN.21
Penkt.  13:31:00 Apaštalų darbų 1 Pirmoje knygoje, Teofili, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.1
Penkt.  13:36:00 Apaštalų darbų 2 Atėjus Sekminių dienai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.2
Penkt.  13:45:00 Apaštalų darbų 3 Kartą Petras ir Jonas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.3
Penkt.  13:50:00 Apaštalų darbų 4 Jiems dar kalbant miniai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.4
Penkt.  13:57:00 Apaštalų darbų 5 Vienas vyras, vardu Ananijas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.5
Penkt.  14:04:00 Apaštalų darbų 6,1-7,29 Tomis dienomis, mokinių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.6
Penkt.  14:13:00 Apaštalų darbų 7,30-8,13 Po keturiasdešimt metų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.7
Penkt.  14:21:00 Apaštalų darbų 8,14-8,40 Apaštalai Jeruzalėje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.8
Penkt.  14:27:00 Apaštalų darbų 9 Tuo tarpu Saulius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.9
Penkt.  14:36:00 Apaštalų darbų 10 Cezarėjoje gyveno žmogus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.10
Penkt.  14:47:00 Apaštalų darbų 11 Apaštalai ir broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.11
Penkt.  15:00:00 Apaštalų darbų 12 Tuo pačiu metu karalius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.12
Penkt.  15:06:00 Apaštalų darbų 13 Antiochijos Bažnyčioje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.13
Penkt.  15:18:00 Apaštalų darbų 14 Panašiai ir Ikonijuje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.14
Penkt.  15:25:00 Apaštalų darbų 15 Iš Judėjos atvyko žmonių, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.15
Penkt.  15:33:00 Apaštalų darbų 16 Jis atvyko į Derbę ir Listrą. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.16
Penkt.  15:42:00 Apaštalų darbų 17 Perėję Amfipolį ir Apoloniją, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.17
Penkt.  15:51:00 Apaštalų darbų 18 Po viso šito Paulius iškeliavo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.18
Penkt.  15:58:00 Apaštalų darbų 19 Apolui būnant Korinte, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.19
Penkt.  16:06:00 Apaštalų darbų 20 Sąmyšiui pasibaigus, Paulius https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.20
Penkt.  16:14:00 Apaštalų darbų 21 Išsiplėšę iš jų glėbio, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.21
Penkt.  16:23:00 Apaštalų darbų 22 „Broliai ir tėvai! Paklausykite, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.22
Penkt.  16:30:00 Apaštalų darbų 23 Skvarbiu žvilgsniu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.23
Penkt.  16:37:00 Apaštalų darbų 24 Po penkių dienų atvyko https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.24
Penkt.  16:43:00 Apaštalų darbų 25 Atvykęs į provinciją, Festas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.25
Penkt.  16:50:00 Apaštalų darbų 26 Tuomet Agripa tarė Pauliui: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.26
Penkt.  16:58:00 Apaštalų darbų 27 Kai buvo nuspręsta, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.27
Penkt.  17:07:00 Apaštalų darbų 28 Išsigelbėję sužinojome, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/act.28
Penkt.  17:15:00 Laiškas romiečiams 1 Paulius, Jėzaus Kristaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.1
Penkt.  17:21:00 Laiškas romiečiams 2 Taigi esi nepateisinamas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.2
Penkt.  17:26:00 Laiškas romiečiams 3 Koks tada pranašumas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.3
Penkt.  17:31:00 Laiškas romiečiams 4 O ką pasakysime https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.4
Penkt.  17:35:00 Laiškas romiečiams 5 Taigi, nuteisinti tikėjimu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.5
Penkt.  17:40:00 Laiškas romiečiams 6 Ką gi sakysime? https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.6
Penkt.  17:45:00 Laiškas romiečiams 7 Argi nežinote, broliai, – https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.7
Penkt.  17:50:00 Laiškas romiečiams 8 Taigi dabar nebėra https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.8
Penkt.  18:00:00 Laiškas romiečiams 9 Sakau tiesą Kristuje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.9
Penkt.  18:07:00 Laiškas romiečiams 10 Broliai, mano širdies https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.10
Penkt.  18:11:00 Laiškas romiečiams 11 Tad aš klausiu: ar Dievas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.11
Penkt.  18:19:00 Laiškas romiečiams 12 Dėl Dievo gailestingumo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.12
Penkt.  18:23:00 Laiškas romiečiams 13 Kiekvienas žmogus tebūna https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.13
Penkt.  18:27:00 Laiškas romiečiams 14 Silpno tikėjimo žmogų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.14
Penkt.  18:32:00 Laiškas romiečiams 15 Mes, stiprieji, turime pakęsti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.15
Penkt.  18:39:00 Laiškas romiečiams 16 Aš pavedu jums mūsų sesę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rom.16
Penkt.  18:44:00 Pirmas laiškas korintiečiams 1 Paulius, Dievo valia pašauktas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.1
Penkt.  18:49:00 Pirmas laiškas korintiečiams 2 Kai pas jus, broliai, lankiausi, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.2
Penkt.  18:53:00 Pirmas laiškas korintiečiams 3 Aš, broliai, tegalėjau kalbėti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.3
Penkt.  18:57:00 Pirmas laiškas korintiečiams 4-5 Tegul žmonės laiko mus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.4
Penkt.  19:04:00 Pirmas laiškas korintiečiams 6 Kaipgi kai kurie jūsų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.6
Penkt.  19:08:00 Pirmas laiškas korintiečiams 7 Atsakau į jūsų laišką. https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.7
Penkt.  19:17:00 Pirmas laiškas korintiečiams 8-9 Dėl stabams paaukotų dalykų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.8
Penkt.  19:26:00 Pirmas laiškas korintiečiams 10 Noriu, kad žinotumėte, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.10
Penkt.  19:33:00 Pirmas laiškas korintiečiams 11 Sekite mano pavyzdžiu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.11
Penkt.  19:39:00 Pirmas laiškas korintiečiams 12,1-12,31a Broliai, aš noriu, kad jūs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.12
Penkt.  19:46:00 Pirmas laiškas korintiečiams 12,31b-13,13 Aš trokštu jums nurodyti https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.12
Penkt.  19:49:00 Pirmas laiškas korintiečiams 14 Siekite meilės, taip pat https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.14
Penkt.  19:57:00 Pirmas laiškas korintiečiams 15 Broliai, aš aiškinu jums https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.15
Penkt.  20:07:00 Pirmas laiškas korintiečiams 16 Dėl rinkliavos šventiesiems https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1co.16
Penkt.  20:11:00 Antras laiškas korintiečiams 1 Paulius, Dievo valia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.1
Penkt.  20:16:00 Antras laiškas korintiečiams 2 Aš nusprendžiau savo širdyje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.2
Penkt.  20:20:00 Antras laiškas korintiečiams 3 Ar pradėsime jums iš naujo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.3
Penkt.  20:24:00 Antras laiškas korintiečiams 4 Štai kodėl, iš Dievo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.4
Penkt.  20:28:00 Antras laiškas korintiečiams 5 Mes juk žinome, kad, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.5
Penkt.  20:33:00 Antras laiškas korintiečiams 6 Kaip Dievo bendradarbiai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.6
Penkt.  20:37:00 Antras laiškas korintiečiams 7 Taigi, mylimieji, turėdami https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.7
Penkt.  20:41:00 Antras laiškas korintiečiams 8 Pranešame jums, broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.8
Penkt.  20:46:00 Antras laiškas korintiečiams 9 Tiesą sakant, nebereikia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.9
Penkt.  20:50:00 Antras laiškas korintiečiams 10 Aš pats, Paulius, jus maldauju https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.10
Penkt.  21:00:00 Antras laiškas korintiečiams 11 O, kad jūs pakęstumėte https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.11
Penkt.  21:06:00 Antras laiškas korintiečiams 12 Jei reikia girtis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.12
Penkt.  21:11:00 Antras laiškas korintiečiams 13 Jau trečią kartą keliauju https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2co.13
Penkt.  21:15:00 Laiškas galatams 1 Paulius, pašauktas apaštalu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/gal.1
Penkt.  21:19:00 Laiškas galatams 2 Paskui, po keturiolikos metų, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/gal.2
Penkt.  21:24:00 Laiškas galatams 3 O neprotingi galatai! https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/gal.3
Penkt.  21:31:00 Laiškas galatams 4 Dar pasakysiu: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/gal.4
Penkt.  21:36:00 Laiškas galatams 5-6 Kristus mus išvadavo, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/gal.5
Penkt.  21:44:00 Laiškas efeziečiams 1 Paulius, Dievo valia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.1
Penkt.  21:48:00 Laiškas efeziečiams 2 Ir jūs buvote mirę https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.2
Penkt.  21:52:00 Laiškas efeziečiams 3 Todėl aš, Paulius, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.3
Penkt.  21:57:00 Laiškas efeziečiams 4 Taigi aš, kalinys Viešpatyje, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.4
Penkt.  22:03:00 Laiškas efeziečiams 5 Būkite Dievo sekėjai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.5
Penkt.  22:08:00 Laiškas efeziečiams 6 Jūs, vaikai, klausykite https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/eph.6
Penkt.  22:13:00 Laiškas filipiečiams 1 Paulius ir Timotiejus, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/PHP.1
Penkt.  22:19:00 Laiškas filipiečiams 2 Taigi, jeigu esama Kristuje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/PHP.2
Penkt.  22:25:00 Laiškas filipiečiams 3 O šiaip jau, mano broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/PHP.3
Penkt.  22:30:00 Laiškas filipiečiams 4 Taigi, mano broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/PHP.4
Penkt.  22:35:00 Laiškas kolosiečiams 1 Paulius, Dievo valia https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/col.1
Penkt.  22:40:00 Laiškas kolosiečiams 2 Tad noriu, kad jūs https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/col.2
Penkt.  22:44:30 Laiškas kolosiečiams 3 Jeigu esate su Kristumi https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/col.3
Penkt.  22:48:30 Laiškas kolosiečiams 4 O jūs, šeimininkai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/col.4
Penkt.  22:52:30 Pirmas laiškas tesalonikiečiams 1-2 Paulius, Silvanas ir Timotiejus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1th.1
Penkt.  22:59:30 Pirmas laiškas tesalonikiečiams 3 Todėl, ilgiau nebeiškęsdami, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1th.3
Penkt.  23:03:30 Pirmas laiškas tesalonikiečiams 4 Pagaliau, broliai, prašome https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1th.4
Penkt.  23:07:30 Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5 Dėl laiko ir valandos, broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1th.5
Penkt.  23:11:30 Antras laiškas tesalonikiečiams 1-2 Paulius, Silvanas ir Timotiejus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2th.1
Penkt.  23:17:30 Antras laiškas tesalonikiečiams 3 Pagaliau, broliai, melskitės https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2th.3
Penkt.  23:21:30 Pirmas laiškas Timotiejui 1 Paulius, Dievo, mūsų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ti.1
Penkt.  23:25:30 Pirmas laiškas Timotiejui 2-3 Taigi pirmiausia raginu https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ti.2
Penkt.  23:30:30 Pirmas laiškas Timotiejui 4-5 Dvasia aiškiai sako, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ti.4
Penkt.  23:37:30 Pirmas laiškas Timotiejui 6 Vergai, esantys po jungu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1ti.6
Penkt.  23:42:30 Antras laiškas Timotiejui 1 Paulius, Dievo valia Kristaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ti.1
Penkt.  23:46:30 Antras laiškas Timotiejui 2 Taigi tu, mano vaike, stiprėk https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ti.2
Penkt.  23:50:30 Antras laiškas Timotiejui 3 Žinok, kad paskutinėmis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ti.3
Šešt.  00:00:30 Antras laiškas Timotiejui 4 Aš karštai prašau dėl Dievo https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2ti.4
Šešt.  00:05:30 Laiškas Titui 1-3 Paulius, Dievo tarnas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/TIT.1
Šešt.  00:14:30 Laiškas Filemonui 1 Paulius, Kristaus Jėzaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/PHM.1
Šešt.  00:18:30 Laiškas hebrajams 1-2 Daugel kartų ir įvairiais būdais https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.1
Šešt.  00:23:30 Laiškas hebrajams 3-4 Taigi, šventieji broliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.3
Šešt.  00:30:30 Laiškas hebrajams 5-6 Juk kiekvienas vyriausiasis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.5
Šešt.  00:37:30 Laiškas hebrajams 7-8 Tasai Melchizedekas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.7
Šešt.  00:44:30 Laiškas hebrajams 9 Tiesa, pirmoji Sandora https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.9
Šešt.  00:51:30 Laiškas hebrajams 10 Kadangi Įstatymas turi tiktai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.10
Šešt.  00:59:30 Laiškas hebrajams 11 Tikėjimas laiduoja mums tai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.11
Šešt.  01:08:30 Laiškas hebrajams 12 Todėl ir mes, šitokio debesies https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.12
Šešt.  01:15:30 Laiškas hebrajams 13 Teišsilaiko [tikėjimo] brolių https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/HEB.13
Šešt.  01:21:30 Jokūbo laiškas 1 Jokūbas, Dievo ir Viešpaties https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JAS.1
Šešt.  01:25:30 Jokūbo laiškas 2 Mano broliai, nesutepkite https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JAS.2
Šešt.  01:30:30 Jokūbo laiškas 3-4 Mano broliai, nesistenkite https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JAS.3
Šešt.  01:38:30 Jokūbo laiškas 5 Nagi dabar jūs, turtuoliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JAS.4
Šešt.  01:42:30 Pirmas Petro laiškas 1 Petras, Jėzaus Kristaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1PE.1
Šešt.  01:48:30 Pirmas Petro laiškas 2 Taigi atmetę visokią blogybę, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1PE.2
Šešt.  01:53:30 Pirmas Petro laiškas 3 Jūs, žmonos, būkite klusnios https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1PE.3
Šešt.  01:59:30 Pirmas Petro laiškas 4-5 Kadangi Kristus kentėjo kūnu, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1PE.4
Šešt.  02:07:30 Antras Petro laiškas 1 Simeonas Petras, Jėzaus https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2PE.1
Šešt.  02:13:30 Antras Petro laiškas 2 Buvo tautoje ir netikrų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2PE.2
Šešt.  02:19:30 Antras Petro laiškas 3 Mylimieji, tai jau antras https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2PE.3
Šešt.  02:24:30 Pirmas Jono laiškas 1,1-2,27 Kas buvo nuo pradžios, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1JN.1
Šešt.  02:34:30 Pirmas Jono laiškas 2,28-3,24 Taigi dabar, vaikeliai, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1JN.2
Šešt.  02:40:30 Pirmas Jono laiškas 4 Mylimieji, ne kiekviena https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1JN.4
Šešt.  02:45:30 Pirmas Jono laiškas 5 Kiekvienas, kas tiki, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/1JN.5
Šešt.  02:50:30 Antras Jono laiškas 1 Vyresnysis išrinktajai poniai https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/2JN.1
Šešt.  02:54:30 Trečias Jono laiškas 1 Vyresnysis mylimajam Gajui, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/3JN.1
Šešt.  02:59:30 Judo laiškas 1 Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/JUD.1
Šešt.  03:07:30 Apreiškimas Jonui 1 Jėzaus Kristaus Apreiškimas, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.1
Šešt.  03:12:30 Apreiškimas Jonui 2 Efezo Bažnyčios angelui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.2
Šešt.  03:18:30 Apreiškimas Jonui 3 Sardų Bažnyčios angelui https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.3
Šešt.  03:23:30 Apreiškimas Jonui 4 Paskui aš regėjau: https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.4
Šešt.  03:27:30 Apreiškimas Jonui 5 Dar aš regėjau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.5
Šešt.  03:32:30 Apreiškimas Jonui 6 Aš mačiau, kaip Avinėlis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.6
Šešt.  03:36:30 Apreiškimas Jonui 7 Paskui aš regėjau https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.7
Šešt.  03:40:30 Apreiškimas Jonui 8 Kai Avinėlis atplėšė https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.8
Šešt.  03:43:30 Apreiškimas Jonui 9 Ir sutrimitavo penktasis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.9
Šešt.  03:49:30 Apreiškimas Jonui 10 Aš išvydau dar vieną https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.10
Šešt.  03:53:30 Apreiškimas Jonui 11 Ir buvo man duotas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.11
Šešt.  04:00:30 Apreiškimas Jonui 12 Ir pasirodė danguje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.12
Šešt.  04:04:30 Apreiškimas Jonui 13 Ir išvydau iš jūros https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.13
Šešt.  04:09:30 Apreiškimas Jonui 14 Ir aš išvydau: štai Avinėlis https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.14
Šešt.  04:16:30 Apreiškimas Jonui 15 Aš pamačiau danguje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.15
Šešt.  04:20:30 Apreiškimas Jonui 16 Ir aš išgirdau iš šventyklos https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.16
Šešt.  04:26:00 Apreiškimas Jonui 17 Tuomet atėjo vienas https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.17
Šešt.  04:31:30 Apreiškimas Jonui 18 Paskui aš išvydau kitą angelą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.18
Šešt.  04:38:30 Apreiškimas Jonui 19 Paskui aš girdėjau danguje https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.19
Šešt.  04:43:30 Apreiškimas Jonui 20 Ir aš išvydau angelą, https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.20
Šešt.  04:48:30 Apreiškimas Jonui 21 Aš regėjau naują dangų https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.21
Šešt.  04:54:30 Apreiškimas Jonui 22 Angelas parodė man https://manobiblija.lt/biblija/LBD-EKU/rev.22

Laukiame skaitovų ir klausytojų 🙂

Ačiū!