Sveikiname su Šv. Kalėdomis!

Jo karalystėje – išsipildanti viltis ir atpirkto gyvenimo džiaugsmas.
Meilė valdo!

Dievo Žodis teapšviečia kiekvieną jūsų žingsnį per Šv. Kalėdas ir visus ateinančius metus!