Interaktyvūs edukaciniai vaidinimai

P1170688 (Medium)

 

PASTABA: SPEKTAKLIUKŲ ORGANIZAVIMAS ATSINAUJINS PO KARANTINO

 

Nors Lietuva laikoma krikščioniška šalimi, su kiekviena nauja karta vis mažiau vaikų, girdėjusių apie tikrąją Kalėdų ar Velykų prasmę bei kitas ugdančias bei paliečiančias vaiko širdį Biblijos istorijas.

Kad augančioji karta nebūtų atkirsta nuo šimtmečiais Lietuvą maitinusių dvasinių šaknų, parengėme profesionalių interaktyvių vaidinimų programą, kurią dovanojame darželinukams ir pradinukams. Suvokdami, kad sekuliarėjančioje šalyje tokios progos patarnauti mažutėliams netrunka ilgai, jaučiame ypatingą atsakomybę pasinaudoti jomis tinkamai. Nuoširdžiai prašome apsvarstyti savo galimybes kad ir keliais eurais prisidėti prie šios nuostabios misijos. Aukojant galima įrašyti mokėjimo paskirtį: „Darželiams“; paramai pervesti galite pasirinkti jums patogiausią būdą (spauskite nuorodą).

 

18 KNYGŲ BIBLIOTEKĖLĖ SU SKAITUKU

Naujausios Japonijoje sukurtos technologijos suteikia galimybę ne tik skaityti knygą, bet ir girdėti ją. Su Kultūros rėmimo fondo parama atspausdinta tokių ypatingų knygų serija Mažiems ir dideliems bei pagamintas specialus puslapyje esantį tekstą įgarsinantis prietaisas “skaitukas”. Japonijos iliustratorių Širo Fudžimoto bei Sačiko Sugita apipavidalintos knygos perteikia visoms šiuolaikinio pasaulio tautoms bei kultūroms reikšmingą Šventojo Rašto paveldą – svarbiausias ir įdomiausias Biblijos istorijas. Taip vaikas žaismingu būdu įgyja asmenybę lavinančių žinių ir paskatinamas mokytis taisyklingai skaityti. Kiekvieną knygą papildo ir specialiai vyresniesiems parengti informaciniai puslapiai: autentiškas Šventojo Rašto tekstas bei su juo susijusios enciklopedinės žinios. Japonijoje šią seriją sudaro 36 knygos. Šiuo metu Lietuvoje atspausdinta 18 knygų. Vienas skaitukas įgarsina visas serijos knygas. Knygų komplektus su skaituku galima įsigyti Lietuvos Biblijos draugijos knygyne Vilniuje J. Basanavičiaus g. 16A- 117 (I-V 9:30-17:30), e-knygyne www.BiblijaTau.lt , taip pat krikščioniškuose knygynuose. Daugiau informacijos – tel. 869857881 ir (85)2652656, knygos@biblijosdraugija.lt

Bibliotekėlę sudaro šios knygos:

Angelo žinia
Eikite į visą pasaulį
Estera
Gailestingasis samarietis
Gideonas pučia ragą
Išminties grūdeliai
Ištikimasis Danielius
Juozapas ir jo broliai
Nojus ir jo laivas
Mažasis Samuelis
Mozė
Paklydusi avelė
Piemenėlių naktis
Pradžia ir pabaiga
Pranašas Jona ir žuvis
Saliamono išmintis
Velykų istorija
Žvaigždės vedini