NAUJASIS EKUMENINIS ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAS

Nauji Biblijos vertimai kyla iš troškimo aiškiau suvokti Dievo mintis. Nors Šventojo Rašto kanonas yra baigtinis, tačiau pats Dievo žodis – gyvas ir vis iš naujo prakalbinantis. Kinta ne tik kalba, į kurią verčiamas Biblijos tekstas, bet ir kultūra, kurioje gyvena skaitytojas su teksto vertėju. Be to, nauji kultūrinio ir religinio hebrajų bei graikų romėnų pasaulio, kuriame pirmiausia suskambo Viešpaties žodžiai, tyrimai atveria daugiau galimybių aiškintis biblinių tekstų prasmę.

2021 metų pradžioje pasirodė signalinis apaštalo Pauliaus laiškų tiražas. Tikime, jog trokštantys perprasti Pauliaus kaip išskirtinio Kristaus tarno pasaulėvaizdį, vertybes ir, svarbiausia, jo širdį, nebus nuvilti. Naujai perteiktos Pauliaus mintys ir jų teologinės refleksijos komentaruose turėtų atverti neišsemiamą dieviško apreiškimo lobyną ir sustiprinti dvasinius piligrimus tikėjimo kelionėje.

2022 gruodį išleidome Evangelijas pagal Matą ir pagal Morkų, o 2024 pradžioje – Evangeliją pagal Luką.

Leidinį pirmiausia rasite mūsų e-knygyne www.BiblijaTau.lt

Visus skaitytojus kviečiame pasidalinti įspūdžiais ir nuomone bei užduoti klausimus vertimo komandai specialiai tam skirtame puslapyje biblijosdraugija.lt/vertimas.

Daugiau informacijos – naujienose.

Turinčius galimybę labai prašome paremti šį svarbų darbą. Aukojant galima įrašyti mokėjimo paskirtį: „Biblijos vertimui“; paramai pervesti galite pasirinkti jums patogiausią būdą (spauskite nuorodą).

Užduokite klausimus, skaitykite atsakymus Facebook grupėje Įspūdžiai apie naują ekumeninį vertimą.