Vertimo komanda mielai perskaitys jūsų atsiliepimus, komentarus, pasistengs atsakyti į klausimus, kuriuos prašome įrašyti žemiau pateikiamoje formoje. Jei kuris vertimo fragmentas ypač patiko – neprošalį būtų ir pagirti.

Skyrius*
Eilutė*

Klausimas / komentaras*

El. pašto adresas* (jūsų el. pašto adresas reikalingas mūsų tarpusavio ryšiui palaikyti; viešai jo neskelbsime)

Telefono nr.

Vardas Pavardė*

Adresas korespondencijai*

Pastabos.
> pažymėtus žvaigždute (*) laukus būtina įvesti
> Atsakymus rasite atskiroje klausimų/atsakymų skiltyje, kuri jau rengiama.

Iš Evangelijos pagal Morkų leidėjų žodžio:

Ši Evangelijos pagal Morkų versija lietuviškai skaitytojams pateikta kaip signalinis leidinys. Tai reiškia, jog tekstas dar yra atviras nežymiems taisymams. Tikėtina, kad tokie signaliniai leidiniai skaitytoją pasieks periodiškai, kai tik bus parengti kitų Naujojo Testamento knygų vertimai. Taip Lietuvos Biblijos draugija ne tik siekia pratinti auditoriją prie būsimo naujo vertimo, bet drauge ir nori ją pakviesti bendradarbiauti šį vertimą rengiant. Nuo vertimo iki kol pasiekia skaitytoją tekstas dar išgyvena redagavimo procesą. Jame svarbios ne tik profesionalios redaktorių pastabos, bet ir tiesiog skaitytojų reakcijos, pastabos, klausimai. Kaip toks Morkus mane „pagavo“? Ar toks teksto vertimas leido pajusti pasakojamus įvykius ir jų dramatiškumą? Ar tinkamai suskambo parinkti žodžiai? Ar komentarai padėjo suprasti tekstą? O gal trukdė? Ką tikėčiausi rasiąs – kokią papildomą informaciją – naujame viso Naujojo Testamento galutiniame leidime? Atrodo, šiame prasidėjusiame darbe visi turime ką veikti – vertėjai, redaktoriai, skaitytojai. Tepadeda mums visiems Žodžio Viešpats įsiklausyti vieniems į kitus.