VALDYBA
(patvirtinta LBD Visuotiniame narių susirinkime)

Lietuvos Biblijos draugijos Valdybą sudaro Bažnyčių-steigėjų deleguoti atstovai:

Romos Katalikų –

vysk. dr. Jonas Ivanauskas,
kun. Ramūnas Mizgiris OFM, LBD viceprezidentas,
kun. Mozė Mitkevičius,
kun. Kęstutis Smilgevičius,
s. Benedikta Rollin RA,
kun. Laimonas Nedveckas

Evangelikų Baptistų –

past. Albertas Latužis,

Evangelikų Liuteronų –

vysk. Mindaugas Sabutis, LBD prezidentas

Evangelikų Reformatų –

Holger Lahayne

Evangelikų Sekmininkų –

vysk. Rimantas Kupstys

Sentikių –

Jevgenijus Grigorjevas

Septintosios Dienos Adventistų –

vysk. Bertoldas Hibneris

Stačiatikių –

kun. Vitalijus Mockus, LBD viceprezidentas,
kun. Gintaras Sungaila

Laisvųjų Krikščionių (asocijuoto nario teisėmis) –

Lautynas Jacevičius

Draugija