Paroda „Lietuviškos Biblijos istorija“

2018 m. balandžio – gegužės mėnesiais drauge su Vilniaus Universitetu surengėmė parodą, skirtą Šventojo Rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti. Knygų ekspozicija chronologiškai apėmė visą lietuviškos Biblijos kelią – pradedant Jono Bretkūno verstos Biblijos rankraščiu (1590) ir baigiant XX a. Biblijos vertimais. Pirmą kartą vienoje vietoje eksponuoti reti originalūs lietuviškų Šventraščių spaudiniai: Baltramiejaus Vilento versti Biblijos skaitiniai Euangelias bei Epistolas (1579), Jono Bretkūno Postilla (1591), Mikalojaus Daukšos Postilla Catholicka (1599), Konstantino Sirvydo Punktay sakimu (1629), Samuelio Bythnerio Novum Testamentum Lithvanicum (1701), pirmasis spausdintas visas Šventasis Raštas, parengtas Jono Jokūbo Kvanto (1735); taip pat kiti Biblijos lietuvių kalba originalai ir kopijos.

„Ir Žodis tapo kūnu. Autoriniai Biblijų įrišai“

Išskirtinė Šventojo Rašto svarba, taurumas bei vertė atsispindi įvairiose gyvenimo srityse. Pagarba dvasiniam turiniui diktuoja ir knygrišystės meno kryptį – kuriant viršelius, jų įspaudus, apkaustus, sagtis, parenkant koloritą bei dekorą. LDK laikotarpiu knygos buvo rišamos valdovams ir didikams. XIX a. antroje pusėje knygrišius spaustuvėse pakeitė mašinos, tačiau šį amatą pavieniai meistrai tęsia iki šių dienų.

Specialiai šiai parodai sukurta autorinių Biblijos įrišų kolekcija apjungia tiek knygos restauratorių istorines žinias, tiek dailininkų odininkų kūrybinį polėkį.

Ši paroda keliavo po Lietuvą 2015-2017 metais.

Parodos „Biblija istorijoje ir šiandien“ bei „Pranašas Jona ir žuvis“

2002-2010 metais po Lietuvos miestus ir miestelius keliavo parodos Biblija istorijoje ir šiandien, kur lankytojai susipažino su Šventojo Rašto istorija, vertimais, meniškais įrišimais, bei Pranašas Jona ir žuvis, kurioje pranašo Jonos neklusnumo ir atsivertimo istoriją perteikė 7 metrų ilgio didžuvės maketas bei video filmukas. Parodas lydėjo konkursai ir apdovanojimai vaikams. Iš viso aplankėme 60 vietų.