NAUJASIS TESTAMENTAS ir PATARLIŲ KNYGA (8 x 12 cm)